Välkommen till Medborgardialog

Människor med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som alla andra att leva ett självständigt liv samt ha ett arbete att gå till. Alla ska känna sig trygga mot alla former av diskriminering. Ett reviderat program för funktionshinderpolitiken skall tas fram som mer detaljerat beskriver hur vi ska skapa de bästa förutsättningarna för att nå dessa mål.
 
Därför bjuder Jönköpings kommun nu in till medborgardialog. Under medborgardialogen får du som medborgare möjlighet att träffa politiker och tjänstemän och komma med tankar och förslag på hur Jönköping kommun ska bli en kommun där funktionsnedsättningar inte blir funktionshinder.

Under bilagor finner du en inbjudan till medborgardialogen. 
 
Välkommen!

Publicerad:
måndag 17 augusti 2015
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se