Willy Engebrethsens projektarbete

Willy Engebrethsen har fått i uppdrag av LänsFUB att driva projektet ”LSS-lagens tillämpning inom kommunala och upphandlade verksamheter samt kvalitetssäkring och tillsyn av verksamheter som berör aktuell personkrets i Hallands län”.

Läs mer

Publicerad:
torsdag 26 september 2013
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se