Ytterligare hundra röster om LSS i Malmö

Den 25 november var FUB:s femte och sista LSS-dag för 2017. LSS-dagen ordnades i Malmö av Riksförbundet FUB och FUB Skåne. Nu har vi nått målet, att samla femhundra röster om LSS!

Förutom de fem LSS-dagarna har vi också haft tema LSS på FUB:s förbundsstämma och Inre Ringens (Klippans) ordförandekonferens.

På LSS-dagen i Malmö berättade Jan-Åke Wendel, ordförande FUB Skåne, om läget för LSS i Skåne län.

Eva Borgström, intressepolitisk samordnare på Riksförbundet FUB, berättade om FUB:s arbete med LSS 2017 och planerna för valåret 2018.

Förbundsjurist Julia Henriksson presenterade det arbete som FUB gör tillsammans med Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden). 

Det var sedan diskussioner i grupper med deltagarnas egna erfarenheter av LSS-insatser. Alla erfarenheter och synpunkter tas med till LSS-utredningen. Klicka på Läs mer nedanför bilderna för att läsa en rapport från LSS-dagens samtal i grupper, och se powerpointpresentationerna i Bilagor

Allt som deltagarna sagt under LSS-dagarna 2017 kommer vi använda för en rapport om LSS. Riksförbundets kansli gör klar den i början av 2018.

FUB:s förbundsordförande Thomas Jansson avslutade dagen. Han tackade för alla som bidragit med argument och underlag som vi kan använda. Thomas uppmanade alla ta kontakt med riksdagsledamöter – de kommer från hela landet – och berätta de här historierna. Det är inte utredningen som fattar beslut utan riksdagen.

LSS-dag Malmö 2017 Yvonne Axelsson och andra deltagare är på väg in.
LSS-dag Malmö 2017: Yvonne Axelsson och andra deltagare är på väg in.

LSS-dag Malmö 2017 Deltagarna lyssnar på Jan-Åke Wendel och Julia Henriksson
LSS-dag Malmö 2017: Deltagarna lyssnar på Jan-Åke Wendel och Julia Henriksson

LSS-dag Malmö 2017 Samtal vid borden.
LSS-dag Malmö 2017: Samtal vid borden.

Läs mer

Publicerad:
tisdag 5 december 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se