Mål 1 – Ingen fattigdom (Ekonomi)

På årets Forum FUB skulle vi bland annat fått en föreläsning av Mikael Botnen Diamant om Agenda 2030. Eftersom Forum FUB blev uppskjutet till nästa år har Mikael och FUB:s Judith Timoney spelat in några korta filmer. I filmerna pratar Judith och Mikael om hur FUB:s riksförbund och lokalföreningar kan använda de 8 mål vi valt från Agenda 2030 för att arbeta för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Agenda 2030 på lättläst finns på Myndigheten för delaktighets webbplats.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har studiecirkelmaterial om Agenda 2030. Kontakta dem gärna om ni vill starta en studiecirkel. [länk och mer info kommer]

Lika Unika Akademi har tagit fram material om Agenda 2030. Lika Unika Akademi erbjuder också föreläsningar om Agenda 2030 målen ur funktionshinder- och rättighetsperspektiv. Fokus ligger på mål 4 om utbildning, mål 8 om arbete och mål 10 om minskad ojämlikhet.

I Riksförbundet FUB:s verksamhetsinriktning 2020–2024 kan ni läsa mer om hur FUB:s arbete kan kopplas till de åtta målen som riksförbundet ska arbeta med fyra år framåt. Den finns under Bilagor här nedanför.

Vad handlar mål 1 om?

  • Det ska inte finnas någon fattigdom.
  • Alla människor ska kunna leva ett bra liv.

 

Hur ser det ut i Sverige?

Målet om fattigdom handlar inte bara om ren fattigdom. Det handlar även om att alla människor ska kunna leva ett bra liv.

  • I Sverige finns det skillnader i hur mycket man tjänar. Kvinnor tjänar till exempel ofta sämre än män. Och personer med funktionsnedsättning, barn till ensamstående, de med lägre utbildningsnivå och utlandsfödda är särskilt utsatta och löper större risk för ekonomiska problem.
  • FUB:s årliga rapport ”Fångad i Fattigdom” (finns under Bilagor här nedanför) visar att många personer med intellektuell funktionsnedsättning lever under mycket tuffa ekonomiska förutsättningar. Socialstyrelsen har också rapporterat att allt flera personer som har LSS insatser behöver försörjningsstöd vilket är en mycket oroande utveckling.

 

Vad kan FUB därför påverka kopplat till Mål 1 av de Globala målen?

Eftersom Sverige lovat att vara bland de bästa på att nå målen, har FUB en verklig möjlighet att använda Mål 1 för att påminna de som bestämmer om att:

  • LSS-lagen säger att alla ska kunna leva ett gott liv. Den lagen måste följas!
  • Merkostnadsprincipen ska gälla. Det betyder att en person med funktionsnedsättning inte ska betala extra kostnader på grund av sin funktionsnedsättning.
  • Aktivitetsersättning, sjukersättningen och lönebidrag ska öka på samma sätt som löner ökar i Sverige. Och om hyrorna i Sverige blir högre, då måste bostadstillägget bli högre.

 

Hur kan FUB:s lokalföreningar arbeta?

  1. Hur ser det ut nu? Ta reda t.ex. på hur många personer med LSS insatser i din kommun får försörjningsstöd. Ta en titt också i FUB:s Aktivistkit 2020. Där hittar du mer information och tips om hur Mål 1 kan användas i FUB:s arbete på lokalnivå.
  2. Fundera på vad kommunen, regionen och andra aktörer måste göra för att uppfylla Mål 1, med stöd av FUB:s kunskap och erfarenheter?
  3. Vad är första, eller nästa, steg för oss?

Få fler tips om hur FUB-föreningen kan påverka i frågan om ekonomi för personer med IF under www.fub.se/paverka.

Läs mer om FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom?” här. 

Senast uppdaterad:
måndag 7 september 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se