Mål 10 – Jämlikhet

På årets Forum FUB skulle vi bland annat fått en föreläsning av Mikael Botnen Diamant om Agenda 2030. Eftersom Forum FUB blev uppskjutet till nästa år har Mikael och FUB:s Judith Timoney spelat in några korta filmer. I filmerna pratar Judith och Mikael om hur FUB:s riksförbund och lokalföreningar kan använda de 8 mål vi valt från Agenda 2030 för att arbeta för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Agenda 2030 på lättläst finns på Myndigheten för delaktighets webbplats.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har studiecirkelmaterial om Agenda 2030. Kontakta dem gärna om ni vill starta en studiecirkel. [länk och mer info kommer]

Lika Unika Akademi har tagit fram material om Agenda 2030. Lika Unika Akademi erbjuder också föreläsningar om Agenda 2030 målen ur funktionshinder- och rättighetsperspektiv. Fokus ligger på mål 4 om utbildning, mål 8 om arbete och mål 10 om minskad ojämlikhet.

I Riksförbundet FUB:s verksamhetsinriktning 2020–2024 kan ni läsa mer om hur FUB:s arbete kan kopplas till de åtta målen som riksförbundet ska arbeta med fyra år framåt. Den finns under Bilagor här nedanför.

Vad handlar mål 10 om?

  • Skillnaderna i människors livskvalitet i världens olika länder ska bli mindre.
  • Skillnaderna i människors livskvalitet i samma land ska bli mindre.
  • Alla människor ska få påverka och ta del av landets utveckling.

 

Hur ser det ut i Sverige?

Sverige är ett av de mest jämlika länderna i världen. Samtidigt är Sverige ett land där den ekonomiska ojämlikheten ökar allra mest, en ojämlikhet som syns tydligt i gruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning. Den ekonomiska ojämlikheten hänger också ihop med stora ojämlikheter vad det gäller hälsa, utbildning och arbete när man tittar på FUB:s målgrupp.

 

Vad kan FUB därför påverka kopplat till Mål 10 av de Globala målen?

Eftersom Sverige lovat att vara bland de bästa på att nå målen, har FUB en verklig möjlighet att använda mål 10 för att påminna de som bestämmer om att:

  • Alla ska få bestämma över sitt eget liv. Alla ska kunna vara med och påverka samhället.
  • Personer med intellektuell funktionsnedsättning ska ha en trygg ekonomi.
  • Varje persons liv är meningsfullt och alla har en plats i samhället.

 

Hur kan FUB:s lokalföreningar arbeta?

  1. Hur ser det ut nu? Kolla gärna på Lika Unikas film om Mål 10 där Krister Ekberg, styrelseledamot i FUB:s förbundsstyrelse och ordförande för Inre Ringen Stockholm, berättar om hur ekonomisk ojämlikhet drabbar personer som arbetar på daglig verksamhet. Ta en titt också i FUB:s Aktivistkit 2020. Där hittar du mer information och tips om hur Mål 10 kan användas i FUB:s arbete på lokalnivå.
  2. Fundera på vad kommunen, regionen och andra aktörer måste göra för att uppfylla Mål 10 med stöd av FUB:s kunskap och erfarenheter?
  3. Vad är första, eller nästa, steg för oss?

Få fler tips om hur FUB-föreningen kan påverka i olika intressepolitiska frågor på www.fub.se/paverka.

Senast uppdaterad:
måndag 7 september 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se