Mål 11 – Hållbara städer och samhällen (Bostadsfrågor)

På årets Forum FUB skulle vi bland annat fått en föreläsning av Mikael Botnen Diamant om Agenda 2030. Eftersom Forum FUB blev uppskjutet till nästa år har Mikael och FUB:s Judith Timoney spelat in några korta filmer. I filmerna pratar Judith och Mikael om hur FUB:s riksförbund och lokalföreningar kan använda de 8 mål vi valt från Agenda 2030 för att arbeta för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Agenda 2030 på lättläst finns på Myndigheten för delaktighets webbplats.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har studiecirkelmaterial om Agenda 2030. Kontakta dem gärna om ni vill starta en studiecirkel. [länk och mer info kommer]

Lika Unika Akademi har tagit fram material om Agenda 2030. Lika Unika Akademi erbjuder också föreläsningar om Agenda 2030 målen ur funktionshinder- och rättighetsperspektiv. Fokus ligger på mål 4 om utbildning, mål 8 om arbete och mål 10 om minskad ojämlikhet.

I Riksförbundet FUB:s verksamhetsinriktning 2020–2024 kan ni läsa mer om hur FUB:s arbete kan kopplas till de åtta målen som riksförbundet ska arbeta med fyra år framåt. Den finns under Bilagor här nedanför.

Vad handlar mål 10 om?

Det här målet handlar om många olika saker, till exempel bostadsfrågor, kollektivtrafik och städers klimatpåverkan. Men för FUB handlar det här målet mest om bostadsfrågor:

  • Alla människor ska ha en bostad av god kvalitet.
  • Länder och kommuner ska planera så att alla människor har en bostad som personen har råd med.

Notering: Det vi säger i filmen, att 162 av landets kommuner har underskott på bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning, kommer från Boverkets bostadsmarknadsenkät 2019. I Boverkets bostadsmarknadsenkät 2020 är samma siffra 144 – alltså bättre, men långt ifrån bra.

Hur ser det ut i Sverige?

  • 162 av landets kommuner har underskott på bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning.
  • Personer med funktionshinder ska kunna leva i samhället som alla andra och LSS bostäder ska vara ett naturligt inslag i ett bostadsområde. Tyvärr har många kommuner börjat med något som kallas för samlokalisering. Det betyder att flera omsorgsverksamheter byggs intill varandra – t.ex. en gruppbostad, ett äldreboende och en daglig verksamhet. Socialstyrelsen har påpekat att det finns risk att området kommer att kännas som en institution.

 

Vad kan FUB därför påverka kopplat till Mål 11 av de Globala målen?

Eftersom Sverige lovat att vara bland de bästa på att nå målen, har FUB en verklig möjlighet att använda mål 11 för att påminna de som bestämmer om att:

  • Alla ska ha rätt att välja hur de vill bo, var de vill bo och vem de vill bo tillsammans med.
  • Kommunerna ska planera och bygga tillräckligt många gruppbostäder och servicebostäder. Alla som har behov av en bostad enligt LSS ska kunna flytta till en sådan bostad när de vill.
  • Om man bor i en LSS-bostad har man rätt att vara med och bestämma om stöd och service i bostaden och vem som ger stödet.

 

Hur kan FUB:s lokalföreningar arbeta?

  1. Hur ser det ut nu? Kolla vad Boverkets senast enkät visar om tillgång till LSS bostäder i din kommun. Klicka på rubriken “Personer med funktionsnedsättning”. (Obs! Uppdaterade siffror sedan filmen spelades in.) Ta en titt också i FUB:s Aktivistkit 2020. Där hittar du mer information och tips om hur Mål 11 kan användas i FUB:s arbete på lokalnivå.
  2. Fundera på vad kommunen, regionen och andra aktörer måste göra för att uppfylla Mål 11 med stöd av FUB:s kunskap och erfarenheter?
  3. Vad är första, eller nästa, steg för oss?

Få fler tips om hur FUB-föreningen kan påverka bostadsfrågorna på www.fub.se/paverka.

Senast uppdaterad:
måndag 7 september 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se