Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen (Tillgänglig information)

På årets Forum FUB skulle vi bland annat fått en föreläsning av Mikael Botnen Diamant om Agenda 2030. Eftersom Forum FUB blev uppskjutet till nästa år har Mikael och FUB:s Judith Timoney spelat in några korta filmer. I filmerna pratar Judith och Mikael om hur FUB:s riksförbund och lokalföreningar kan använda de 8 mål vi valt från Agenda 2030 för att arbeta för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Agenda 2030 på lättläst finns på Myndigheten för delaktighets webbplats.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har studiecirkelmaterial om Agenda 2030. Kontakta dem gärna om ni vill starta en studiecirkel. [länk och mer info kommer]

Lika Unika Akademi har tagit fram material om Agenda 2030. Lika Unika Akademi erbjuder också föreläsningar om Agenda 2030 målen ur funktionshinder- och rättighetsperspektiv. Fokus ligger på mål 4 om utbildning, mål 8 om arbete och mål 10 om minskad ojämlikhet.

I Riksförbundet FUB:s verksamhetsinriktning 2020–2024 kan ni läsa mer om hur FUB:s arbete kan kopplas till de åtta målen som riksförbundet ska arbeta med fyra år framåt. Den finns under Bilagor här nedanför.

 

Vad handlar mål 16 om?

För FUB är det viktigaste i detta mål allas delaktighet. Information ska ges på ett sätt som alla människor kan förstå.

 

Hur ser det ut i Sverige?

Sverige är ett land där de allra flesta litar på myndigheter, domstolar och beslutsfattare.

Men om alla ska kunna lita på – och vara delaktiga – i samhället, måste alla ha tillgång till information och förstå den. Myndigheten för Delaktighet berättar att det finns stora skillnader i delaktighet på flera viktiga områden mellan personer med funktionsnedsättning och den övriga befolkningen. [Informera om rapporten?]

 

Vad kan FUB därför påverka kopplat till Mål 16 av de Globala målen?

Eftersom Sverige lovat att vara bland de bästa på att nå målen, har FUB en verklig möjlighet att med hjälp av mål 16 påminna de som bestämmer om att:

  • FUB ska arbeta med universell utformning så att samhället ska bli så tillgängligt som möjligt. Universell utformning betyder att man tar fram produkter, tjänster, byggnader med mera som funkar för så många som möjligt, utan att det krävs speciell anpassning.
  • Men det krävs också speciell anpassning: All information som handlar om hur samhället fungerar ska finnas inläst, på lättläst svenska och med bildstöd.
  • Internet ska kunna användas av alla människor. Det kallas för digital delaktighet.
  • Därför måste personalen som jobbar i skolan och i LSS-verksamheter ha bra kunskap om hur personer med intellektuell funktionsnedsättning kan bli digitalt delaktiga.

 

Hur kan FUB:s lokalföreningar arbeta?

  1. Hur ser det ut nu? Fråga t.ex. hur personalen som arbetar på LSS verksamheter i din kommun arbetar med digitala verktyg.
  2. Fundera på vad kommunen, regionen och andra aktörer måste göra för att uppfylla Mål 16 med stöd av FUB:s kunskap och erfarenheter?
  3. Vad är första, eller nästa, steg för oss?
Senast uppdaterad:
onsdag 29 juli 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se