Mål 3 – Hälsa

På årets Forum FUB skulle vi bland annat fått en föreläsning av Mikael Botnen Diamant om Agenda 2030. Eftersom Forum FUB blev uppskjutet till nästa år har Mikael och FUB:s Judith Timoney spelat in några korta filmer. I filmerna pratar Judith och Mikael om hur FUB:s riksförbund och lokalföreningar kan använda de 8 mål vi valt från Agenda 2030 för att arbeta för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Agenda 2030 på lättläst finns på Myndigheten för delaktighets webbplats.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har studiecirkelmaterial om Agenda 2030. Kontakta dem gärna om ni vill starta en studiecirkel. [länk och mer info kommer]

Lika Unika Akademi har tagit fram material om Agenda 2030. Lika Unika Akademi erbjuder också föreläsningar om Agenda 2030 målen ur funktionshinder- och rättighetsperspektiv. Fokus ligger på mål 4 om utbildning, mål 8 om arbete och mål 10 om minskad ojämlikhet.

I Riksförbundet FUB:s verksamhetsinriktning 2020–2024 kan ni läsa mer om hur FUB:s arbete kan kopplas till de åtta målen som riksförbundet ska arbeta med fyra år framåt. Den finns under Bilagor här nedanför.

Vad handlar mål 3 om?

Människor i alla åldrar ska kunna må bra.

 

Hur ser det ut i Sverige?

  • Om man jämför med många andra länder i världen, är hälsan i Sverige god. Men det här gäller inte alla. Det finns till exempel på stora hälsoskillnader mellan personer som har hög utbildningsnivå och personer som inte har gått så länge i skolan. Man ser också att kvinnor har sämre hälsa än män.
  • Särskilt stor skillnad är det för personer med funktionsnedsättning och i synnerhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
  • Brist på kunskap hos baspersonal inom LSS kan utgöra ett hälsohot för personer i riskgrupper som bor i gruppbostäder. Detta skapar stor oro hos många FUB-medlemmar nu när corona-viruset har letat sig in i gruppbostäder runt om i Sverige.

 

Vad kan FUB därför påverka kopplat till Mål 3 av de Globala målen?

Eftersom Sverige lovat att vara bland de bästa på att nå målen, har FUB en verklig möjlighet att använda Mål 3 för att påminna de som bestämmer om att:

  • Alla ska ha rätt till bästa möjliga fysisk och psykisk hälsa. Människor i alla åldrar ska helt enkelt må så bra som möjligt.
  • Med rätt kompetens kan personal inom LSS ha stor, positiv påverkan på hälsan och livskvaliteten för personer som har insatser genom LSS.
  • Alla ska ha hälsovård, sjukvård, habilitering och rehabilitering av god kvalitet. God kvalitet handlar till exempel om att få ett bra bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal. Eller så kan god kvalitet för FUB:s målgrupp handla om något så vardagligt – men så viktigt – som att få stöd till att förbereda ett läkarbesök och att få längre tid vid en läkarundersökning.

 

Hur kan FUB:s lokalföreningar arbeta?

  1. Hur ser det ut nu? Ta reda t.ex. på vilka kompetenskrav ställs på LSS personal som arbetar på gruppbostäder i din kommun. Ta en titt också i FUB:s Aktivistkit 2020. Där hittar du mer information och tips om hur Mål 3 kan användas i FUB:s arbete på lokalnivå.
  2. Fundera på vad kommunen, regionen och andra aktörer måste göra för att uppfylla Mål 3, med stöd av FUB:s kunskap och erfarenheter?
  3. Vad är första, eller nästa, steg för oss?

Få fler tips om hur FUB-föreningen kan påverka i frågan om hälsa för personer med IF på www.fub.se/paverka.

Senast uppdaterad:
måndag 7 september 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se