Mål 4 – Utbildning

På årets Forum FUB skulle vi bland annat fått en föreläsning av Mikael Botnen Diamant om Agenda 2030. Eftersom Forum FUB blev uppskjutet till nästa år har Mikael och FUB:s Judith Timoney spelat in några korta filmer. I filmerna pratar Judith och Mikael om hur FUB:s riksförbund och lokalföreningar kan använda de 8 mål vi valt från Agenda 2030 för att arbeta för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Agenda 2030 på lättläst finns på Myndigheten för delaktighets webbplats.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har studiecirkelmaterial om Agenda 2030. Kontakta dem gärna om ni vill starta en studiecirkel. [länk och mer info kommer]

Lika Unika Akademi har tagit fram material om Agenda 2030. Lika Unika Akademi erbjuder också föreläsningar om Agenda 2030 målen ur funktionshinder- och rättighetsperspektiv. Fokus ligger på mål 4 om utbildning, mål 8 om arbete och mål 10 om minskad ojämlikhet.

I Riksförbundet FUB:s verksamhetsinriktning 2020–2024 kan ni läsa mer om hur FUB:s arbete kan kopplas till de åtta målen som riksförbundet ska arbeta med fyra år framåt. Den finns under Bilagor här nedanför.

Vad handlar mål 4 om?

 • Alla människor ska få en bra utbildning med god kvalitet.
 • Alla människor ska ha möjlighet att utbilda sig under hela livet.

 

Hur ser det ut i Sverige?

 • Sverige har på många sätt ett bra utbildningssystem med avgiftsfri utbildning. Vi har även en stark tradition av folkbildning. Men tyvärr genomförs inga återkommande undersökningar när det gäller lärandemiljön för elever med funktionsnedsättningar, trots att det kan finnas stora skillnader, beroende på var man bor i Sverige.
 • Dessa ojämlikheter har blivit uppenbara under corona-krisen när ett flertal kommuner har valt att stänga gymnasiesärskolor (i strid med regeringens direktiv) utan att erbjuda någon form av distansutbildning överhuvudtaget.
 • Forskning har visat att så många som en fjärdedel av eleverna som har gått ut gymnasiesärskolan hamnar i den så kallade UVAS-gruppen – det vill säga ungdomar som varken arbetar eller studerar.

 

Vad kan FUB därför påverka kopplat till Mål 4 av de Globala målen?

 • Eftersom Sverige lovat att vara bland de bästa på att nå målen, har FUB en verklig möjlighet att använda mål 4 för att påminna de som bestämmer om att:
 • Alla elever har rätt att få lära sig så mycket de kan. Lokaler, digitala verktyg och sättet att arbeta måste fungera bra för varje elev.
 • Skolan ska vara för alla. Därför måste de olika skolformerna samarbeta mer med varandra. Alla ska ha rätt att välja skolform, skola och olika utbildningar.
 • Alla har rätt att få tillgång till nya kunskaper under hela livet. Det som Riksförbundet FUB kallar rätten till livslångt lärande. Ålder eller funktionsnedsättning får inte vara ett hinder. Därför måste det finnas många flera olika alternativ till utbildning efter gymnasiesärskolan. Och det är minst lika viktigt att personal i daglig verksamhet har kunskap om vuxenpedagogik så att lärande kan fortsätta i den miljön också.

 

Hur kan FUB:s lokalföreningar arbeta?

 1. Hur ser det ut nu? Ta reda t.ex. på hur grundsärskolan och gymnasiesärskolan i din kommun arbetar med elevernas digitala kompetens. Ta en titt också i FUB:s Aktivistkit 2020. Där hittar du mer information och tips om hur Mål 4 kan användas i FUB:s arbete på lokalnivå.
 2. Fundera på vad kommunen, regionen och andra aktörer måste göra för att uppfylla Mål 4, med stöd av FUB:s kunskap och erfarenheter?
 3. Vad är första, eller nästa, steg för oss?

Få fler tips om hur FUB-föreningen kan påverka när det gäller skola och utbildning för personer med IF på www.fub.se/paverka.

Senast uppdaterad:
måndag 7 september 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se