Mål 5 – Jämställdhet

På årets Forum FUB skulle vi bland annat fått en föreläsning av Mikael Botnen Diamant om Agenda 2030. Eftersom Forum FUB blev uppskjutet till nästa år har Mikael och FUB:s Judith Timoney spelat in några korta filmer. I filmerna pratar Judith och Mikael om hur FUB:s riksförbund och lokalföreningar kan använda de 8 mål vi valt från Agenda 2030 för att arbeta för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Agenda 2030 på lättläst finns på Myndigheten för delaktighets webbplats.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har studiecirkelmaterial om Agenda 2030. Kontakta dem gärna om ni vill starta en studiecirkel. [länk och mer info kommer]

Lika Unika Akademi har tagit fram material om Agenda 2030. Lika Unika Akademi erbjuder också föreläsningar om Agenda 2030 målen ur funktionshinder- och rättighetsperspektiv. Fokus ligger på mål 4 om utbildning, mål 8 om arbete och mål 10 om minskad ojämlikhet.

I Riksförbundet FUB:s verksamhetsinriktning 2020–2024 kan ni läsa mer om hur FUB:s arbete kan kopplas till de åtta målen som riksförbundet ska arbeta med fyra år framåt. Den finns under Bilagor här nedanför.

Vad handlar mål 5 om?

Kvinnor och män, pojkar och flickor ska alla ha samma möjligheter.

Hur ser det ut i Sverige?

Sverige och de andra nordiska länderna får ofta beröm för att sitt arbete med jämställdhet. Trots det finns det fortfarande kvar stora utmaningar – både i samhället i stort och för gruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning.

  • Forskning visar att kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning förvärvsarbetar i mycket mindre utsträckning än män med intellektuell funktionsnedsättning.
  • Flera män än kvinnor får LSS insatser – något som till viss del förklaras med att, jämfört med killar, tar det ofta längre tid för tjejer att få en diagnos som ger rätt till stöd enligt LSS.
  • Brottsförebyggande rådets statistik visar att kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar är särskild sårbara vad det gäller sexuellt våld.

Vad kan FUB därför påverka kopplat till Mål 5 av de Globala målen?

Eftersom Sverige lovat att vara bland de bästa på att nå målen har FUB en verklig möjlighet att använda mål 5 för att påminna de som bestämmer om att:

  • Kvinnor och män ska ha samma möjlighet att påverka samhället och sina liv.
  • Alla ska ha samma möjlighet att få utbildning och att få lika betalt för samma arbete.
  • Satsningar måste göras för att skydda kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning mot alla typer av våld.
  • Jämställdhet måste gälla även för LSS insatser. Det kan handla till exempel om hur lång tid det tar att få igång en diagnosutredning eller vilka insatser man får. Kön får inte heller spela roll vad det gäller tillgång till hjälpmedel, kostnaden för hjälpmedel eller i vilken ålder man får hjälpmedel.

Hur kan FUB:s lokalföreningar arbeta?

  1. Hur ser det ut nu? Ta reda t.ex. hur din kommun arbetar för att minska våldet riktat till kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning.
  2. Fundera på vad kommunen, regionen och andra aktörer måste göra för att uppfylla Mål 5, med stöd av FUB:s kunskap och erfarenheter?
  3. Vad är första, eller nästa, steg för oss?

Läs mer om till exempel hälsa och ekonomi på www.fub.se/paverka.

Senast uppdaterad:
onsdag 29 juli 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se