Mål 8 – Arbete och sysselsättning

På årets Forum FUB skulle vi bland annat fått en föreläsning av Mikael Botnen Diamant om Agenda 2030. Eftersom Forum FUB blev uppskjutet till nästa år har Mikael och FUB:s Judith Timoney spelat in några korta filmer. I filmerna pratar Judith och Mikael om hur FUB:s riksförbund och lokalföreningar kan använda de 8 mål vi valt från Agenda 2030 för att arbeta för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Agenda 2030 på lättläst finns på Myndigheten för delaktighets webbplats.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har studiecirkelmaterial om Agenda 2030. Kontakta dem gärna om ni vill starta en studiecirkel. [länk och mer info kommer]

Lika Unika Akademi har tagit fram material om Agenda 2030. Lika Unika Akademi erbjuder också föreläsningar om Agenda 2030 målen ur funktionshinder- och rättighetsperspektiv. Fokus ligger på mål 4 om utbildning, mål 8 om arbete och mål 10 om minskad ojämlikhet.

I Riksförbundet FUB:s verksamhetsinriktning 2020–2024 kan ni läsa mer om hur FUB:s arbete kan kopplas till de åtta målen som riksförbundet ska arbeta med fyra år framåt. Den finns under Bilagor här nedanför.

 

Vad handlar mål 8 om?

  • Ett lands ekonomi ska växa på ett sätt som är bra under lång tid.
  • Alla människor ska få vara en del i landets ekonomiska utveckling.
  • Alla människor ska ha ett bra arbete och bli behandlade rättvist och med respekt.

 

Hur ser det ut i Sverige?

Jämfört med de flesta andra länder i världen har Sverige en god ekonomi. Men när denna film spelas in pågår corona-pandemin som hotar att drabba landets ekonomi oerhört hårt under en längre tid. FUB:s målgrupp löper stor risk att halka ännu längre efter vad det gäller möjlighet att få ett lönearbete om nödvändiga stödsatsningar bortprioriteras av en hårt pressad Arbetsförmedling.

En sedan länge eftersatt utveckling av kvalitet i LSS insatsen daglig verksamhet kan bortprioriteras om kommunernas vård- och omsorgsbudgetar spricker som en följd av corona-krisen.
Sett ur detta perspektiv är FUB:s arbete med Mål 8 särskilt viktigt under de kommande åren.

 

Vad kan FUB därför påverka kopplat till Mål 8 av de Globala målen?

Eftersom Sverige lovat att vara bland de bästa på att nå målen, har FUB en verklig möjlighet att använda mål 8 för att påminna de som bestämmer om att:

  • Alla har rätt till arbete eller sysselsättning så mycket som personen kan klara att göra.
  • Det måste vara möjligt att både ha ett arbete med lön och ha daglig verksamhet. Det måste också vara möjligt att studera samtidigt som man arbetar eller deltar i daglig verksamhet.
  • Daglig verksamhet ska vara flexibel och meningsfull så att den fungerar bra och är utvecklande för alla som deltar i verksamheten.

 

Hur kan FUB:s lokalföreningar arbeta?

  1. Hur ser det ut nu? Ta reda t.ex. på vilka kompetenskrav ställs på LSS personal som arbetar på daglig verksamhet i din kommun. Ta en titt också i FUB:s Aktivistkit 2020. Där hittar du mer information och tips om hur Mål 8 kan användas i FUB:s arbete på lokalnivå.
  2. Fundera på vad kommunen, regionen och andra aktörer måste göra för att uppfylla Mål 8, med stöd av FUB:s kunskap och erfarenheter?
  3. Vad är första, eller nästa, steg för oss?

Få fler tips om hur FUB-föreningen kan påverka kvaliteten i daglig verksamhet på www.fub.se/paverka.

Senast uppdaterad:
måndag 7 september 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se