Arbetsgrupp för att nå personer med olika kulturella bakgrunder

Vill du engagera dig i en arbetsgrupp – som arbetar för att FUB ska nå fler personer med olika kulturella bakgrunder?

Riksförbundet FUB kommer under våren 2021 att starta upp en arbetsgrupp med syftet att nå fler personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga, som kommer från olika kulturer.

Arbetsgruppens uppgift blir att ta fram förslag på hur FUB kan jobba vidare för att nå, värva och engagera fler personer med olika kulturella bakgrunder. Det är också viktigt att arbetsgruppen har ett stort ungdomsperspektiv då FUB har detta som ett viktigt och prioriterat område.

Vi ser gärna att arbetsgruppen består av personer med olika kulturella bakgrunder.

Skicka gärna in din anmälan senast den 10 april 2021 till vår föreningsutvecklare Attila Fabian: attila.fabian@fub.se.

I din anmälan får du gärna berätta kort om dig själv samt varför du är intresserad av att ingå i arbetsgruppen.

Frågor och funderingar välkomnas också via mejl (samma mejladress som anmälan skickas till) eller per telefon: 070 035 88 90.

Läs mer

Senast uppdaterad:
torsdag 25 mars 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se