Bli fler!

Vi kan vara stolta över FUB, vår gemenskap och vårt arbete. Säkert finns fler nära dig som gärna vill bli medlem också, bara någon frågar!

Alla kan vara göra något för att vi ska bli fler, både FUB-föreningar/Inre Ringen-sektioner och enskilda medlemmar. Alla hjälper till efter sin egen ork och vilja! Om alla hittar en ny medlem var, så blir vi genast många fler.

Bli medlem i FUB information om medlemsavgift och webbadress

Tänk på att det kostar bara 60 kr att bli familjemedlem (om en huvudmedlem finns!). Bara att värva alla familjemedlemmar till de som redan är medlemmar kan ge en stor ökning!

Unga i FUB

Under Aktivistveckan 2020 har vi särskilt fokus på att engagera unga och få fler medlemmar i åldrarna 15-25 år. Läs här och i Aktivistkitet som finns som bilaga.

Barn och föräldrar

Genom FUB kan familjer som har barn med intellektuell funktionsnedsättning få stöd och dela erfarenheter med andra. Och genom dem kan FUB få veta vad unga familjer idag tycker och behöver. Du som har mindre barn, kom gärna med dina idéer till FUB-föreningen.

Värva i FUB-föreningarna

Många av FUB:s lokalföreningar värvar nya medlemmar på olika sätt. En del tycker det är svårt. Under Läs mer finns tips på aktiviteter för att bli fler, både tips med fokus på Unga i FUB, med tanke på årets tema på Aktivistveckan, men också andra tips. Aktiviteterna fungerar bra att utföra under själva Aktivistveckan, men går självklart även bra att anordna resten av året! Välj aktivitet utifrån era förutsättningar – en liten aktivitet är bättre än ingen aktivitet alls!

Under Bilagor finns flygblad att dela ut!

Läs mer

Senast uppdaterad:
måndag 28 september 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se