Hur gör vi i FUB kognitivt tillgängligt?

Kognitiv och kommunikativ tillgänglighet handlar om att göra tillgängligt för den som har svårare att förstå, tänka och kommunicera.

Kognition är ett ord för hjärnans arbete. Kommunikation är när vi delar information mellan varandra, eller mellan oss och omgivningen. Det gör vi på olika sätt. Med talat språk, teckenspråk, text, symboler eller foton till exempel.

På de här sidorna finns info om hur vi inom FUB gör vår egen verksamhet mer tillgänglig. På möten, när vi ordnar aktiviteter eller gör andra saker tillsammans.

Klicka i vänstermenyn för att läsa om bra möten, skriva dagordningar och protokoll så fler förstår, pictogram och andra slags bildstöd, filmer, skriva lättläst och kognitivt stöd i form av en person, alltså handledare.

När vi kan ta bort så många hinder som möjligt stärks egenmakt, inflytande och delaktighet för FUB:s medlemmar med intellektuell funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad:
onsdag 17 februari 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se