Pictogram

FUB använder Pictogram på många sätt för att göra det lättare för den som inte kan läsa och skriva. Här på webbplatsen använder vi bara pictobilder ihop med rubrikerna. Men pictobilder går att använda på många sätt.

Vad är pictogram?

Pictobilder är svartvita, enkla bilder. Bara det som är viktigt för betydelsen är med i bilderna.

Eftersom pictobilderna är så förenklade stiliserade så är betydelsen bred och allmängiltig.

Är pictobilder tråkiga? 

Vi vill inte läsa en lång text som ser ut så här:

På bilden står det med färgglada och snirkliga bokstäver: Pictogram behöver inte vara roliga. Det är svårt att läsa konstigt text. Pictogram är enkla för att vara lätta att avkoda.

På samma sätt ska pictobilder vara enkla att ”läsa”.

Läs mer

Senast uppdaterad:
fredag 19 februari 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
FUB:s medlemstidning Unik. I varje tidning finns en till tidning - den lättlästa delen.Nyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se