Prata enkelt

Intervju med Cecilia Olsson, fil. dr i specialpedagogik, från FUB:s tidning Unik nummer 5 2017.

Hur kan vi prata enkelt?

– Tala tydligt, inte för fort, och gör korta pauser. En person med intellektuell funktionsnedsättning behöver oftast längre tid på sig att ta emot och bearbeta information.

– Använd enkelt vardagsspråk med flera korta vanliga ord hellre än ett långt eller svårare ord. Istället för ”erfara” använd ”få veta” eller ”få göra”. Istället för ”förvärvsarbete” kan man säga ”jobb med lön”.

– Förklara hellre med flera korta meningar än en lång med många bisatser.

Ibland behöver vi ge längre förklaringar och exempel. Då måste vi kanske ta bort någon annan information istället.

– Använd ett konkret språk och ge konkreta exempel. Ett exempel: Istället för ”20 procent av gymnasieeleverna” kan man säga ”om vi har 10 personer som har gått ut gymnasiet så är det 2 personer som…”

– Undvik abstrakta begrepp och ord som kan ha olika innebörd för olika personer. Några exempel på sådana ord är värdegrund, jämställdhet, tyngdpunkt, frihet, ansvar… Om orden ändå används, förklara med exempel vad ordet innebär i ett konkret sammanhang.

– Använd bildstöd, men tänk på att bilden ska ha ett tydligt sammanhang med texten/talet.

Tänk på att ”ett budskap är inte givet förrän det är mottaget”, avslutar Cecilia.

Cecilia Olsson

Cecilia Olsson är pensionär och frilansande konsult och föreläsare. Hon var projektledare för läromedlet Ninjakoll, om utvecklingsstörning och om livet efter skolan, som gjordes på FUB:s forskningsstiftelse ALA. Ett kort avsnitt ur Ninjakoll, om utvecklingsstörning, finns här nedanför. 

Senast uppdaterad:
onsdag 17 februari 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
FUB:s medlemstidning Unik. I varje tidning finns en till tidning - den lättlästa delen.Nyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se