Kontakta politiker

Det finns olika sätt att ha kontakt med de personer som bestämmer i kommunen. De vill gärna få kunskap och är tacksamma för alla som ger dem kunskap!

Personliga kontakter

Börja med att ta reda på vilka politiker som har ansvar för den fråga ni vill jobba med. Sök på kommunens webbplats eller ring växeln.

Mejla och berätta om FUB och vilken kunskap ni har.

Be om ett möte!

När ni träffas, kom ihåg att ni har erfarenheter av kommunens stöd till personer med funktionsnedsättning – det är till nytta för politikerna. Berätta om både sånt som funkar och det som kan bli bättre. Kom gärna med förslag.

Fortsätt att ha kontakt ofta så ni lär känna varandra. Ni kan träffas, mejlas och ringas.

Här nedanför, under Läs mer och Bilagor, finns också tips för politiker som som vill låta unga engagera sig i politik. Tipsen kommer från FUB:s demokratiläger 2018. Ta gärna med häftet till politiker ni träffar.

Medlemsmöten

Andra sätt att engagera politikerna är att låta dem möta många medlemmar. Bjud in till en politikerutfrågning.

Kom ihåg partiernas ungdomsförbund. Kanske ska ni ordna en debattkväll med dem?

Överraska!

Gör en happening eller en flashmob! Ta reda på när era lokala kommunpolitiker har större möten. Innan mötet börjar, eller när det slutar, stå utanför lokalen. Hur får ni fram ert budskap? Musik? Teater? Skyltar? Dans?

Kom ihåg: Var uppmuntrande och positiva. Vi vill bidra med kunskap, inte få folk att känna sig dåliga.

Samverkan enligt LSS

FUB har rätt till samverkan med kommunen i frågor om LSS. Det står i LSS 15 § 7 att kommunen ska ”samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder”, alltså bland annat FUB.

Samverkan är inte samma sak som samråd. Samverkan betyder att träffas oftare och med jämna mellanrum. Det betyder också större ansvarstagande än samråd.

Läs mer i bilagan här nedanför om att samverka med kommunen enligt LSS.

Den stora bilden längst upp är från FUB:s demokratiläger 2018 då deltagarna träffade politiker. Det var Moa, Julia, Alice, Klara och Elin som pratade med Mariana Duarte (Miljöpartiet) och Jonatan Svensson Glad (Liberalernas Ungdomsförbund).

Senast uppdaterad:
onsdag 15 juli 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se