Vill du engagera dig

…i barn- och familjefrågor?

Barnkonventionen har blivit lag i Sverige. Detta innebär att alla beslut och åtgärder som rör barn och unga ska sätta barnets bästa främst. Trots detta minskar antalet LSS-insatser för barn och deras familjer. Allt färre barn och unga får den stöd och hjälp de behöver och vill ha.

Här tipsar vi om frågor ni kan ställa till en kommunpolitiker, och vad ni som lokalförening kan göra för att lyfta frågan om barn och familjer under Aktivistveckan.

Under Läs mer kan du läsa mer om barn och ungas rätt till delaktighet, aktiviteter och utveckling

Fem frågor till en kommunpolitiker:

– Är det långa väntetider på LSS-insatser i kommunen? Hur förklarar du för en ungdom att det kan ta flera månader eller till och med år för att få åka på korttids/kollo/läger?

– Erbjuder kommunen alla former av korttidsvistelse, dvs. korttidshem, stödfamilj och läger? Om inte: Varför gör ni inte det?

– Hur ser ni till att barn och unga kommer till tals? Träffar ni barn och unga med IF? Gör ni studiebesök i verksamheterna?

– Har kommunen egna riktlinjer som begränsar möjligheten att få avlösarservice, korttidsvistelse eller korttidstillsyn. Det kan till exempel vara begränsningar när det gäller barnets ålder, vilka dagar barnet kan vara på korttids och vad som ingår i insatsen avlösarservice. Hur tror du att barnet och familjen påverkas av riktlinjerna?

– Hur stöttar ni de anhöriga? Finns det ett fungerande anhörigstöd i kommunen (krav enligt 5 kap. 10 § Socialtjänstlagen)?

Tre förslag på hur FUB-föreningen kan lyfta frågan under Aktivistveckan:

  • Kontakta lokaltidningen och be dem skriva en artikel om korttidsvistelse eller korttidstillsyn i kommunen. Ge tidningen kontakt med en förälder, som kan tala om vad insatserna betyder för just den familjen.
  • Sätt ihop en önskelista över aktiviteter för barn och unga i kommunen. Gör en efterlysning på Facebook – vad skulle man vilja göra som inte finns i kommunen idag? Lämna över listan till ansvariga politiker och till lokaltidningen.
  • Kontakta kommunens anhörigkonsulent. Hur stöttar kommunen anhöriga i vanliga fall? Och hur ser stödet ut under covid-19 pandemin? Vad vill FUB se mer av?

Globala målen ingen ska lämnas utanför symbol

Hur hänger barn- och familjefrågor ihop med Agenda 2030, som är grunden för FUB:s intressepolitiska arbete? Lär dig mer om det på sidorna under www.fub.se/agenda-2030.

Läs mer

Senast uppdaterad:
onsdag 29 juli 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
FUB:s medlemstidning Unik. I varje tidning finns en till tidning - den lättlästa delen.Nyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se