Vill du engagera dig…

…för ökad kvalitet i daglig verksamhet?

Drygt 38 000 personer har LSS-insatsen daglig verksamhet vilket betyder att DV är den vanligaste LSS-insatsen. Daglig verksamhet är också en av de viktigaste insatserna för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) då den handlar om att ge personer möjlighet till en meningsfull sysselsättning och livslångt lärande. Under coronakrisen har många verksamheter varit stängda och vi har sett hur det har lett till en mycket försämrade livskvalité för många av våra medlemmar.

LSS-insatsen daglig verksamhet är viktig för att personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ska få göra meningsfulla saker, arbeta med det de har möjlighet till och dessutom fortsätta lära sig nytt.

Klicka på Läs mer för att läsa om hur daglig verksamhet fungerar i Sverige, och hur FUB kan arbeta för att kvaliteten i daglig verksamhet höjs.

Fem frågor att ställa till en kommunpolitiker:

– Dagliga verksamheter har påverkats i hög grad av coronakrisen i de flesta kommuner – vilka krisrutiner har fungerat bra och vilka rutiner måste förbättras?

– Har personal i daglig verksamhet rätt till heltid hos er? Om nej, varför inte?

– Endast en liten del av LSS-personal får kompetensutveckling i Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK. Vilken kompetens har personal i daglig verksamhet hos er? Får personalen kompetensutveckling? Hur ser den i så fall ut? Får de handledning?

– Hur ser det ut med valmöjligheten i kommunen? Har man möjlighet att önska verksamhet och byta till en annan?

– Knappt 15 procent av kommunerna har samverkansöverenskommelser mellan LSS-verksamheter och Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen, vilket begränsar många unga människors valmöjligheter när de lämnar gymnasiesärskolan? Hur ser det ut i din kommun?

Tre förslag på vad er FUB-förening kan göra under Aktivistveckan:

  • Filma korta intervjuer (med mobilen) med personer som har insatsen daglig verksamhet.  (Fråga först om det är OK att filma!) Be personerna att berätta om hur coronakrisen har påverkat deras verksamhet. Om DV har varit stängd, fråga t.ex. vad man har ordnat istället, vad man saknar mest, o.s.v. Skicka filmerna till ansvarig politiker och be om en träff för att prata om filmerna.
  • Samla alla ni känner med IF mellan 15–25 år alternativt ordna ett digitalmöte (Riksförbundet FUB kan hjälpa till med vägledning vid behov.) Låt alla berätta fritt om vad de skulle vilja göra om 5 år och om 10 år. Gå på någon folkhögskola? Börja på en DV där de känner folk? Jobba med något särskilt? Skriv ned alla svar och skicka dem till Riksförbundet
    där man sammanställer underlaget inför fortsatt arbete med frågor som handlar om ungdomar och unga vuxna.
  • Sprid goda exempel och inspiration! Känner ni till någon jättebra verksamhet eller väldigt engagerad personal? Gör intervju/studiebesök och ställ frågor om varför det är givande att arbeta i daglig verksamhet och vad som kan vara framgångsfaktorer i verksamheten. Sprid berättelserna till politiker, tjänstemän och chefer, tipsa lokaltidningen om att göra reportage, sprid i lokala Facebook-grupper.

Bilden längst upp föreställer Elinor Åberg och Sanna Törnvall som är med i projektet Vi är med! där FUB tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Sveriges Arbetsterapeuter och DART – Kommunikations- och dataresurscenter tar fram nya metoder för att vuxna personer med flerfunktionsnedsättning ska kunna vara med delaktiga i sin dagliga verksamhet.

symbol för mål 8 i Agenda 2030 "Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt"

Hur hänger frågan om daglig verksamhet ihop med Agenda 2030, som är grunden för FUB:s intressepolitiska arbete? Lär dig mer om det på sidorna under www.fub.se/agenda-2030, till exempel vad Agenda 2030 säger om arbete och sysselsättning.

Läs mer

Senast uppdaterad:
onsdag 29 juli 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se