Vill du engagera dig…

… i frågor om vuxnas dåliga ekonomi?

Många personer med intellektuell funktionsnedsättning har det svårt med sin ekonomi. Många går flera tusen kronor minus varje månad. Här tipsar vi om frågor ni kan ställa direkt till en kommunpolitiker, och hur ni som lokalförening kan arbeta intressepolitiskt med ekonomifrågor under Aktivistveckan.

Under Läs mer kan du läsa mer om den ekonomiska situationen för många personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Fem frågor till en kommunpolitiker:

– Vill ni införa ett kommunalt bostadsbidrag?

– Ger kommunen habiliteringsersättning till de som arbetar i daglig verksamhet? Om ja, hur hög är den? Finns det planer på höjningar?

– Har kommunen rekvirerat stimulansbidrag från Socialstyrelsen för att införa/höja habiliteringsersättning? Om nej, varför?

– Vill ni införa ett maxtak för hyror på LSS-bostäder?

– Hur arbetar ni för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få ett arbete?

Tre förslag på hur FUB-föreningen kan lyfta frågan under Aktivistveckan:

  • Be unga berätta hur de vill leva. Gör en efterlysning i sociala media och nyhetsbrev, där ni ber unga berätta vad de tycker om att göra och vad de inte har råd att göra. Sammanställ önskemål och hinder i ett dokument och skicka till kommunens politiker. Ha gärna med citat från svaren.
  • Utgå från underlaget i ”Fångad i fattigdom?” (2020) och skapa exempel på hur ekonomin kan se ut för en person med intellektuell funktionsnedsättning i er kommun. Sprid exemplet i sociala medier, skicka till lokaltidningen, skriv insändare, lämna till politiker för kommentar.
  • Lägg ut vår informationsfilm ”Stärk LSS – Stärk rätten till en stabil ekonomi” på sociala media och tagga lokala politiker i inlägget. Be dem kommentera – vad tycker de när de ser filmen? Vad kommer de göra för att stärka ekonomin för personer med IF? Uppmana FUB-medlemmar att göra samma sak.

symbol för mål 1 i Agenda 2030 "Ingen fattigdom"

Hur hänger frågan om den dåliga ekonomin ihop med Agenda 2030, som är grunden för FUB:s intressepolitiska arbete? Lär dig mer om det på sidorna under www.fub.se/agenda-2030, till exempel vad Agenda 2030 säger om fattigdom.

Läs mer

Senast uppdaterad:
onsdag 29 juli 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se