Ung i FUB

Vill ni starta en egen ungdomsgrupp?

Vill ni engagera era unga medlemmar? Välkomna att bli en del av FUB:s nya ungdomsnätverk Ung i FUB!

Ung i FUB är ett ungdomsnätverk för FUB:s unga medlemmar mellan 15-30 år. Det startades som ett av Postkodlotteriets specialprojekt och hette då Volymen på max. Projektet fokuserade på det femte av de globala målen; jämställdhet. I agenda 2030 beskrivs jämställdhet som en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser.

Ungdomars rätt att ta plats är grunden för vårt arbete i Ung i FUB. Allt vårt arbete kan härledas till flera av de globala målen, vilket även går i linje med FUB:s övergripande arbete med Agenda 2030. Att få göra sin röst hörd är inte en bonus för unga med IF, det är en rättighet, liksom för alla ungdomar.

Deltagarna är de viktigaste personerna i Ung i FUB. Det är deras idéer, engagemang och vilja som styr vad som händer på träffarna. Våra träffar brukar ha olika teman utefter vad deltagarna önskat. Viktiga teman för oss har bland annat varit ”sex och relationer”, ”vuxenliv”, ”internet och sociala medier” och ”psykisk hälsa”. På vilket sätt och hur mycket vi arbetar med våra teman ser olika ut mellan grupperna.

 

Metodbank med teman och övningar

På Ung i FUB:s hemsida finns bloggar från alla lokalföreningar som är med i nätverket. Där finns också vår metodbank med teman och övningar vi använt oss av. Metodbanken är ett väldigt bra underlag om ni själva vill starta upp en ungdomsgrupp.

Kolla in vår webbsida – www.ungifub.se

 

Läs mer

Senast uppdaterad:
fredag 16 oktober 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se