Värna medlemmar

Medlemmarna är det viktigaste i en förening. Att jobba aktivt med att rekrytera nya medlemmar är viktigt, men lika viktigt är det att arbeta med medlemsvård för att vi på lång sikt ska kunna behålla våra medlemmar. Vi vill att de som blir FUB-medlemmar, fortsätter att vara det. Hur välkomnar vi nya medlemmar? Vi vill skapa en kultur som är välkomnande.

Hur tar vi hand om våra medlemmar? Förslag på frågor att diskutera:

  • Hur ser medlemmarnas engagemang ut i vår förening?
  • Vad betyder medlemskapet för medlemmarna?
  • Är det viktigt att vi har många medlemmar? Varför?
  • Vill alla vara aktiva eller är en del nöjda med att vara passiva?
  • Vad kan vi göra för att öka medlemmarnas engagemang?
  • Behöver vi skapa en medlemsstrategi?

Nya medlemmar

Utse en person i styrelsen som kan vara kontaktperson för nya medlemmar. Om möjligt, ta kontakt med personer som är nya medlemmar. Vad vill de få ut av sitt medlemskap? Är de intresserade av styrelsearbete eller att vara med i något annat arbete i föreningen? Kontakta Attila Fabian, attila.fabian@fub.se, för att prata mer om hur ni kan utveckla arbetet i föreningen.

Information

För att alla ska känna sig, och vara, delaktiga behöver alla medlemmar får kontinuerlig information om vad som händer i föreningen. Medlemmarna ska få veta vilka diskussioner som förs i styrelsen och arbetsgrupper, och vilka beslut som fattas. Det finns olika sätt att göra det: använd er lokala webbplats under www.fub.se, skicka nyhetsbrev, använd intranätet. Vill ni veta mer om intranätet mejla Robert Gardsäter, robert.gardsater@fub.se. Vill ni veta mer om att använda er lokala webbplats – mejla Victoria Sjöström, victoria.sjostrom@fub.se. Det går också att öka delaktigheten genom att utveckla hur mötena går till.

Medlemmar som går ur

Om en förening märker att många medlemmar som väljer att säga upp sitt medlemskap, fråga varför. Om möjligt, ta gärna kontakt med medlemmar som väljer att gå ur. Det ger er en bra förståelse för vad medlemmarna efterfrågar.

Senast uppdaterad:
onsdag 15 juli 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se