FUB:s hederspris

FUB:s hederspris delas ut till personer som gjort en viktigt insats i arbetet för personer med utvecklingsstörning.

Pristagarna får en guldnål i form av ringarna från FUB:s logotyp plus 10 000 kronor att ge till något som är till nytta och glädje för personer med utvecklingsstörning.

2018 års pristagare

Tom AlandhMartina Schaub och hennes mamma Berit Schaub får FUB:s hederspris 2018 för deras fina filmer om Martina Schaub och hennes liv.

– Jag är så glad och stolt, sa Tom Alandh. Jag är bara en förvaltare av Martinas och Berits berättelse. Det har varit nästan livsavgörande att få göra det.

Martina och Berit gör inte längre några långa resor, av hälsoskäl. Därför var det Tom Alandh som tog emot de 10 000 kronor som hederspriset innebär.

– Pengarna ska gå till en underbart fin sommar för Martina och mamma Berit, sa Tom Alandh.

FUB:s förbundsstämma 2018 Heleen Rebel fotograferar Tom Alandh med hedersprischecken
Tom tackade också Heleen Rebel, som här fotar Tom Alandh med checken. Heleen klippte den förra och senaste filmen.

FUB:s förbundsstämma 2018 Barbro Pihl blir hedersmedlem
På FUB:s förbundsstämma 2018 utsågs också Barbro Pihl hedersmedlem i FUB.

Barbro är aktiv i FUB Skåne och Inre Ringen Skåne. Hon arbetar med äldrefrågor, men håller sig uppdaterad om allt som händer i FUB. Barbro är också en bra föredragshållare utan rampfeber. FUB är Barbros liv. Hon blir hedersmedlem som en av de bästa att representera vår förenings huvudgrupp. Barbro är välkänd och populär i FUB över hela Sverige.

2017 års pristagare

Elaine Johansson, FUB:s hederspristagare 2017

Elaine Johansson, ordförande för FUB Västra Götaland, tidigare förbundsordförande och aktiv i FUB sedan många år fick FUB:s hederspris år 2017. Hon har en dotter med utvecklingsstörning och har länge arbetat både i Sverige och utomlands för personer med utvecklingsstörning. Elaine Johansson var förbundsordförande för FUB 1990-1998. Hon har också varit med och byggt upp Eldorado i Göteborg.

– Jag vill använda de här pengarna till något som gagnar personer med grav utvecklingsstörning, säger Elaine.

2015 års pristagare

Kenneth Bengtsson

ICA:s tidigare koncernchef Kenneth Bengtsson. Motiveringen till att utse Kenneth Bengtsson till hederspristagare:

För Kenneth Bengtssons mod att våga bryta fördomar. Att våga gå mot det politiskt korrekta och göra något riktigt för en liten grupp i samhället. Hans skärpa handlar om att se den enskilda människan och samtidigt leda ett stort företag och utifrån det ta steget att med värme och humor låta en praktikant börja i butiken och visa att alla människor betyder lika mycket i dagens Sverige.

-Jag är jättehedrad över att ha fått FUB:s hederspris. Det är fantastiskt att ta emot en sådan värme och det känns som om jag har gjort ett avtryck, säger Kenneth.

2014 års pristagare

Bengt Lindqvist och Bengt Westerberg fick årets hederspris från FUB för sina insatser för att LSS blev till för 20 år sedan. Här ses de tillsammans med FUB:s ordförande Thomas Jansson och Gerhard Larsson, som ledde utredningen som låg till grund för LSS.
Thomas Jansson, Bengt Lindqvist, Gerhard Larsson och Bengt Westerberg

Hederspristagare 2011

Lars Olof Olsson
Lars-Olof Olsson

Lars Zallin
Lars Zallin

Anna-Lena Krook och Olov Andersson
Olov Andersson. Här blir han intervjuad av FUB:s tidigare ordförande Anna-Lena Krook.

Gunnar Hallin
Gunnar Halin

Hederspristagare år 2010

Karl Grunewald och Lars Bolander som mottog sina hederspris i samband med FUB:s förbundsstämma:
Karl Grunewald och Lars Bolander

Även Ingrid Dalén fick FUB:s hederspris och hade möjlighet att ta emot det i augusti:
Ingrid Dalén hederspristagare 2010

Hederspristagare år 2009

Sten Hallonsten blev den första att ta emot FUB:s hederspris. Han hade då nyligen gått i pension från sin tjänst som kyrkoherde i Lund. I över 40 år har han arbetat med konfirmation och sommarläger för ungdomar med och utan utvecklingsstörning tillsammans.
Sten Hallonsten

Senast uppdaterad:
tisdag 3 mars 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se