Hoppa till innehåll

FUB:s mål

FUB:s vision:

Ett samhälle, en värld, där personer med intellektuell funktionsnedsättning kan leva sitt liv som alla andra.

Den här sidan handlar om vad vi i FUB tror på (värdegrund), och vilka mål vi arbetar för att nå.

Läs mer i dokumentet ”FUB:s värdegrund och mål” som finns under Bilagor. Där finns mål för olika områden: skola och utbildning, jämställdhet, tillgänglighet, bostäder, personal, ekonomi, arbete och daglig verksamhet.

FUB:s värdegrund

Alla människor har lika värde.

Det betyder att:

 • varje person är viktig
 • alla har rätt att leva ett bra liv.
 • alla ska få respekt och förståelse.
 • alla har rätt att bestämma hur de vill leva sina liv.
 • alla har samma rättigheter och skyldigheter enligt Sveriges lagar.
 • alla har rätt att utvecklas personligt och lära sig det de vill.
 • alla har rätt att vara så friska som möjligt och må så bra som möjligt
 • staten, kommuner och regioner har ansvar för att varje person får det stöd hen behöver.

FUB:s mål

Eftersom alla människor är lika mycket värda, är FUB:s mål att alla som har intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv.

Det betyder att:

 • personer med IF ska ha inflytande över sina egna liv.
 • personer med IF ska vara delaktiga i samhället och jämlika med andra.
 • samhället ska vara tillgängligt för alla.
 • personer med IF ska inte bli tvingade till något, inte bli utsatta för våld och inte diskrimineras.
 • personer med IF och deras anhöriga ska ha bästa möjliga hälsa.
 • personer med IF och deras anhöriga ska kunna ha en stabil ekonomi.

För att nå målen behövs att:

 • varje person med IF får det stöd som hen behöver och vill ha.
 • anhöriga till personer med IF får det stöd som de behöver och vill ha.
 • allmänheten har positiva attityder till personer med IF.
 • politiker och andra som bestämmer vet mycket om funktionsnedsättningen och vad som behövs för att personer med IF ska kunna leva ett liv som andra.