Hoppa till innehåll

Funktionsrätt Sverige

Riksförbundet FUB är medlemmar i Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden).

52 funktionsrättsförbund är medlemmar i Funktionsrätt Sverige. Tillsammans har vi över 400 000 medlemmar!

– Vad betyder ordet funktionsrätt? 

Funktionsrätt handlar om att det är en mänsklig rättighet att fungera i samhället.

Så här säger Funktionsrätt Sverige: ”Funktionsrätten – rätten att fungera i samhällslivets alla delar på lika villkor – handlar om att alla människor fullt ut ska kunna ta del av sina mänskliga rättigheter.”

Läs också i bilagan ”Information om Funktionsrätt Sverige och ordet funktionsrätt” och på Funktionsrätt Sveriges webbplats.

Det finns ännu ingen pictobild för ordet funktionsrätt. Pictobilden ovanför rubriken står för ”tillgänglighet”. Det här är Funktionsrätt Sveriges logotyp:
Funktionsrätt Sveriges logotyp