Grunewalds insatser för personer med utvecklingsstörning

Karl Grunewald 1921-2016

Karl Grunewald är den person i Sverige, som betytt mest för att utveckla samhällets omsorger för personer med utvecklingsstörning.

Karl stod upp för personer med utvecklingsstörning och kämpade emot instituionsvården. Han var en drivande kraft i att se till att personer med utvecklingsstörning fick leva tillsammans med andra i ute samhället.

Karl Grunewald blev 95 år gammal och vi minns honom med värme.

Han var en viktig person i arbetet för att personer med utvecklingsstörning skulle slippa institutionerna och kunna växa upp i sina familjer och leva i samhället som alla andra.

Karl Grunewald var barnpsykiater och professor och arbetade på Socialstyrelsen där han var överinspektör, medicinalråd och chef för byrån för handikappfrågor. Han skrev flera böcker och många artiklar.

Hans senaste bok var Omsorgsrevolutionen.

År 1991 startade han tidskriften Intra som fortfarande ges ut, full av kunskap om utvecklingsstörning.

Mer om Karl Grunewald:

En bok, en författare – ett program från UR där Bengt Westerberg intervjuar Karl Grunewald år 2011 om hans bok ”Från idiot till medborgare” 

Läs också gärna:

Allas lika värde – artikel av Karl Grunewald på Tidskriften Intras webbplats

Fotot av Karl Grunewald är taget av Agneta Heins, redaktör för FUB:s tidning Unik.

Senast uppdaterad:
måndag 18 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se