Hoppa till innehåll

Internationellt samarbete

MyRight

Riksförbundet FUB är medlem i MyRight.

MyRight är den svenska funktionsrättsrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete.

MyRight och dess medlemsorganisationer driver internationella utvecklingsprojekt med fokus på uppbyggnad och förstärkning av funktionshinderrörelsen.

Medlemsorganisationerna består av svenska funktionsrättsorganisationer och utvecklingsprojekten sker i samarbete med deras internationella motsvarigheter.

Idag har Riksförbundet FUB inga utvecklingsprojekt genom MyRight, dock har organisationen en lång historia av utvecklingsprojekt.

Är du verksam i någon av FUB:s lokalföreningar eller länsförbund, och vill arbeta med ett av MyRights utvecklingsprojekt? Hör då gärna av dig till FUB:s förbundskansli: fub@fub.se, för mer information.

Inclusion Nordic

Riksförbundet FUB är medlem i Inclusion Nordic.

Inclusion Nordic är ett samarbetsforum för organisationer som arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionshinder.

Alla nordiska länder är idag representerade i Inclusion Nordic.

Inclusion Nordic träffas normalt en gång per år och länderna turas om att arrangera dessa möten.

De liknande förutsättningarna som finns i de nordiska länderna ger goda möjligheter till erfarenhetsutbyte.

Inclusion Europe

Riksförbundet FUB är medlem i Inclusion Europe.

Inclusion Europe arbetar för lika rättigheter och full delaktighet för människor med intellektuell funktionsnedsättning.

Inclusion Europe har för närvarande 78 medlemsorganisationer i 39 europeiska länder.