Internationellt samarbete

Internationella projekt genom MyRight

MyRight är den svenska funktionsrättsrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete.

MyRight och dess medlemsorganisationer driver internationella utvecklingsprojekt med fokus på uppbyggnad och förstärkning av funktionshinderrörelsen.

Medlemsorganisationerna består av  svenska funktionsrättsorganisationer och projekten sker i samarbete med deras internationella motsvarigheter.

Idag har FUB sex stycken aktiva utvecklingsprojekt genom MyRight.

Läs om dessa projekt under ”Internationella projekt genom MyRight”.

Nordiska Samarbetsrådet

Nordiska samarbetsrådet (NSR) är ett samarbetsforum för organisationer som arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionshinder.

Alla nordiska länder är idag representerade i Nordiska samarbetsrådet.

Nordiska Samarbetsrådet träffas normalt två gånger per år och länderna turas om att arrangera dessa möten.

Representanter med och utan funktionsnedsättning deltar i mötena.

De liknande förutsättningarna som finns i de nordiska länderna ger goda möjligheter till erfarenhetsutbyte.

Inclusion Europe

Riksförbundet FUB och Inre Ringen Sverige är medlemmar i Inclusion Europe.

Inclusion Europe arbetar för lika rättigheter och full delaktighet för människor med intellektuell funktionsnedsättning

Inclusion Europe har för närvarande 74 medlemsorganisationer i 39 europeiska länder.

Senast uppdaterad:
torsdag 20 maj 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se