Internationella projekt genom MyRight

FUB-föreningarna i Jämtland och FUB Örebro har idag sex samarbetsprojekt i Nicaragua, Bolivia, Rwanda och Nepal. Projekten är SIDA-baserade och genomsyras av ett rättighetstänkande.

Personer med intellektuella funktionsnedsättningar är en ytterst marginell grupp, speciellt i utvecklingsländer. De diskrimineras och saknar oftast tillgång till rättigheter som utbildning, hälsovård och inflytande över sina egna liv. Projekten syftar till att stärka denna grupp, och ge förutsättningar att kunna ta sig ur isolering och utanförskap. Alla projekt genomförs i samarbete med någon partnerorganisation som motsvarar FUB.

FUB är en nationell organisation för barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. I Jämtland finns fyra aktiva lokalavdelningar samt ett övergripande länsförbund. Var och en av dessa ansvarar för ett projekt, likaså ansvar lokalföreningen FUB Örebro för ett.

Under ”Läs mer” hittar du info om respektive projekt.

Läs mer

Senast uppdaterad:
tisdag 3 november 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se