FUB-företrädare

FUB-mandat


ALA, FUB:s forskningsstiftelse, styrelsen

Kerstin Tegnér, ordförande
kerstin.tegner@fub.se

Gunnar Halin
070 675 00 22

Gert Iwarsson
gert.iwarsson@fub.se

Jenny Wilder
jenny.wilder@specped.su.se

Karin Jöreskog
karin.joreskog@cff.uu.se

 

Funktionsrätt Sveriges nätverk för arbete och försörjning

Judith Timoney
judith.timoney@fub.se

 

Funktionsrätt Sveriges nätverk för hälso- och sjukvård

Nina Alander
nina.alander@fub.se

 

Inspektionen för vård och omsorgs, IVO, dialogforum
Nina Alander
nina.alander@fub.se

 

Jonssons-Svenssons-Svenssons stiftelse, styrelsen

Gunnar Halin
gunnar.halin@fub.se

Gert Iwarsson
gert.iwarsson@fub.se

Ersättare:
Lillemor Holgersson
lillemor.holgersson@fub.se

 

MTM brukarråd

Victoria Sjöström
victoria.sjostrom@fub.se

Ersättare:
Jan-Åke Wendel
jan-ake.wendel@fub.se

 

MyRight

Gert Iwarsson
gert.iwarsson@fub.se

 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka

Eva Borgström
eva.borgstrom@fub.se

 

NSR, Nordiska Samarbetsrådet

Anders Lago
anders.lago@fub.se

 

Nätverket för barnkonventionen

Nina Alander
nina.alander@fub.se

 

SIS/TK 599 Kvalitetssäkring inom LSS – för tjänster inom bostad med särskild service för vuxna

Annelie Sylvén Troedsson
annelie.sylven-troedsson@fub.se

 

Nätverket Snif (Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik)
Judith Timoney
judith.timoney@fub.se

 

Styrgrupp för SUF Kunskapscentrum 

Judith Timoney
judith.timoney@fub.se

 

Sveriges arbetsterapeuters samverkansråd

Judith Timoney
judith.timoney@fub.se

 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLV, dialogforum
Nina Alander
nina.alander@fub.se

 

Unik Försäkring

Gert Iwarsson, ordförande
gert.iwarsson@fub.se

 

 

På mandat från Funktionsrätt Sverige

 

Boverkets samråd

Jan-Åke Wendel
jan-ake.wendel@fub.se

Ersättare:
Therese Nilsson
therese.nilsson@fub.se

 

Samråd Domstolsverket, Rikspolisstyrelsen, BRÅ och Åklagarmyndigheten

Annelie Sylvén Troedsson
annelie.sylven-troedsson@fub.se

 

Försäkringskassans funktionshindersråd

Julia Henriksson
julia.henriksson@fub.se

 

Myndigheten för delaktighets funktionshindersråd

Elisabeth Sandlund
Elisabeth.sandlund@fub.se

 

Myndigheten för delaktighet och Jämställdhetsmyndighetens samråd om ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättningar 

Julia Henriksson
julia.henriksson@fub.se

 

SIS/TK 344 Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Stefan Fagerström
stefan.fagerstrom@fubstockholm.se

 

SIS/TK 493 Grafiska symboler i publika miljöer

Anders Bond
bond.anders@gmail.com

 

SIS/TK 599 Kvalitetssäkring inom LSS

Stefan Fagerström
stefan.fagerstrom@fubstockholm.se

 

Socialstyrelsens nämnd för funktionshindersfrågor

Eva Borgström
eva.borgstrom@fub.se

 

 

Senast uppdaterad:
måndag 10 februari 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se