FUB-företrädare

 

FUB-mandat

 

ALA, FUB:s forskningsstiftelse, styrelsen

Kerstin Tegnér, ordförande
kerstin.tegner@fub.se

Jan-Åke Wendel
jan-ake.wendel@fub.se

Christina Heilborn
christina.heilborn@fub.se

Karin Jöreskog
karin.joreskog@cff.uu.se

Jenny Wilder
jenny.wilder@specped.su.se

 

Nätverket för Barnkonventionen

Nina Alander
nina.alander@fub.se

 

Childhoods nätverk mot våld och sexuella övergrepp mot barn och unga

Nina Alander
nina.alander@fub.se

 

Funktionsrätt Sveriges nätverk för arbete och försörjning

Judith Timoney
judith.timoney@fub.se

 

Funktionsrätt Sveriges nätverk för hälso- och sjukvård

Nina Alander
nina.alander@fub.se

Inspektionen för vård och omsorgs, IVO, dialogforum
Nina Alander
nina.alander@fub.se

 

MTM brukarråd

Victoria Sjöström
victoria.sjostrom@fub.se

Ersättare:
Jan-Åke Wendel
jan-ake.wendel@fub.se

 

MyRight

Gert Iwarsson
gert.iwarsson@fub.se

 

Styrgrupp för Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka

Eva Borgström
eva.borgstrom@fub.se

 

NSR, Nordiska Samarbetsrådet

Anders Lago
anders.lago@fub.se

Elin Vesterlund, Inre Ringen Sveriges styrelse
elin.vesterlund@sundsvall.fub.se

 

Regionalt cancercentrum Stockholm/Gotland samverkan – lättläst information

Nina Alander
nina.alander@fub.se

 

Samverkan med anledning av covid-19 pandemin (Sveriges kommuner och regioner, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten)

Eva Borgström
eva.borgstrom@fub.se

 

SIS/TK 599 Kvalitetssäkring inom LSS – för tjänster inom bostad med särskild service för vuxna

Annelie Sylvén Troedsson
annelie.sylven-troedsson@fub.se

 

Skolverkets samråd med funktionshindersrörelsen

Robert Öberg
robert.oberg@fub.se

 

Snif (Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik)
Judith Timoney
judith.timoney@fub.se

 

Specialpedagogiska Skolmyndighetens nationella intresseråd

Robert Öberg
robert.oberg@fub.se

 

Ledningsgrupp för SUF Kunskapscentrum 

Judith Timoney
judith.timoney@fub.se

 

Sveriges arbetsterapeuters samverkansråd

Judith Timoney
judith.timoney@fub.se

 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLV, dialogforum
Nina Alander
nina.alander@fub.se

 

Trafikverkets råd för tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning (RTAF)

Markus Petersson
mackangast@gmail.com

 

Unik Försäkring

Gert Iwarsson, ordförande
gert.iwarsson@fub.se

Monika Gebart
monika.gebart@vilhelmina.fub.se

Christina Heilborn
christina.heilborn@fub.se

 

På mandat från Funktionsrätt Sverige

 

Funktionsrätt Sveriges styrelse

Anders Lago
anders.lago@fub.se

 

Boverkets samråd med funktionshinderrörelsen

Tomas Gotthardsson, ordförande FUB Östra Blekinge
tomasgotthardsson@hotmail.com

Ersättare:
Jan-Åke Wendel
jan-ake.wendel@fub.se

 

Samråd Domstolsverket, Rikspolisstyrelsen, BRÅ och Åklagarmyndigheten

Annelie Sylvén Troedsson
annelie.sylven-troedsson@fub.se

 

Försäkringskassans funktionshindersråd

Julia Henriksson
julia.henriksson@fub.se

 

SIS/TK 493 Grafiska symboler i publika miljöer

Anders Bond
bond.anders@gmail.com

 

SIS/TK 599 Kvalitetssäkring inom LSS

Stefan Fagerström
stefan.fagerstrom@fubstockholm.se

 

Socialstyrelsens nämnd för funktionshindersfrågor

Eva Borgström
eva.borgstrom@fub.se

 

Senast uppdaterad:
tisdag 29 juni 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
FUB:s medlemstidning Unik. I varje tidning finns en till tidning - den lättlästa delen.Nyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se