Ersättning till handledare

De flesta handledare inom FUB och Inre Ringen arbetar frivilligt, utan att få något betalt.

Alla handledare som jobbar utan betalning gör en fantastisk insats. Utan er skulle mycket inte fungera! Men många tycker att handledarna borde få ersättning för det arbete de gör.

Vad vill FUB?

FUB vill att det ska gå att få handledare på samma sätt som ledsagare enligt LSS.

Då blir det en rättighet för huvudpersonen. Kommunen får ansvaret att betala handledaren och hans eller hennes resor och andra kostnader.

En del kommuner tar sitt ansvar och tycker det är viktigt att personer med utvecklingsstörning får handledare som ledsagarservice. Andra kommuner säger nej.

FUB tycker att alla huvudpersoner ska söka ledsagning enligt LSS. Skriv en ansökan om ledsagarservice enligt 9 § 3 i LSS. Ansökan skickas till huvudpersonens LSS-handläggare i kommunen. I ansökan ska det stå att huvudpersonen har en utvecklingsstörning, varför huvudpersonen behöver ledsagning (att det till exempel är ett föreningsmöte, kurs, konferens) och vilken tid det gäller.

Kom ihåg att flera personer kan söka lite tid var, och sedan ha en ledsagare/handledare som delar sin tid mellan dessa personer.

Skriv gärna i ansökan att det står i LSS att insatserna ska göra det möjligt för personen att leva som alla andra och fullt delaktiga i samhället. Beskriv också vilket stöd personen behöver på aktiviteten och varför det är viktigt för personen att kunna vara med på den här aktiviteten.

Skriv under med ort och datum.

Om kommunen ändå säger nej kan personen överklaga. Det betyder att vända sig till en domstol för att få saken prövad.

FUB och Inre Ringen vill gärna veta hur det går.

Hur är det nu?

När kommunen säger nej blir det många olika lösningar.

När Riksförbundet FUB ordnar konferenser och kurser är resor, mat och hotell ofta billigare för handledare som ska ge stöd till en eller fler personer. Riksförbundet får en del bidrag från staten för detta.

När det är möten i lokalföreningar eller länsförbund bestämmer de hur det ska vara.

Handledare i Inre Ringen Sveriges styrelse får arvode. De får också resor, mat och hotell.

När handledare hjälper till att informera tillsammans med en person med utvecklingsstörning får de komma överens om betalningen med den som vill ha informationen.

Det är också bra att diskutera sådana frågor i lokalföreningen eller länsförbundet.

Ibland kan sektionen få handledare genom att samarbeta med ett studieförbund. Det kan till exempel vara bra att studieförbundet gör en studiecirkel när en sektion ska börja. Men då ska deltagarna inte betala. Det får FUB-föreningen göra.

Alla de här frågorna om betalning behöver vi prata mera om. Om du har synpunkter och bra förslag kan du kontakta Riksförbundet FUB:s kansli.

Senast uppdaterad:
måndag 17 februari 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se