Handledare för en grupp

Det finns olika sorters handledare i FUB och Inre Ringen. En del är handledare till en person. Andra är handledare till flera personer.

Alla ska kunna förstå och vara med och bestämma. En grupp personer behöver ofta någon som ser till att var och en får tala. Det kan till exempel vara i en Inre Ringen-sektion eller när personer med utvecklingsstörning är med i FUB-styrelsen.

Gruppen kan be handledaren om hjälp för att samtala i gruppen eller leda ett möte. Då ska handledaren inte ställa ledande frågor eller styra samtalet. Men handledaren kanske ska säga till om någon pratar för mycket så att andra inte får chansen att tala. En del grupper kan behöva stöd för att prata färdigt om en fråga innan de börjar med något nytt.

Gruppen ska tala om för handledaren om de vill ha hjälp med såna saker eller med något annat. Om gruppen har en ordförande eller en mötesledare ska handledaren komma överens med den personen. Men kom ihåg att du är handledare för hela gruppen.

Handledaren ska ge alla i gruppen stöd och uppmuntran så att de kan säga sina egna åsikter. Handledaren får inte ta över i gruppen.

Handledaren kan också hjälpa till med att ordna resor och annat praktiskt.

Det är bra om handledaren känner till huvudpersonernas funktionsnedsättningar eller sjukdomar. Det kan vara viktigt att veta när olika mediciner ska tas eller vilken mat som inte passar personen.

Ibland kan det vara särskilt viktigt att känna till hur hjälpmedel ska fungera. Det kan till exempel vara hörapparat, rullstol eller andningshjälpmedel.

Kom ihåg att fråga om någon behöver hjälp med mediciner och hjälpmedel!

Kom ihåg att handledarnas tystnadsplikt gäller också för handledare i en grupp. Ibland ska flera handledare samarbeta. Då kan gruppen bestämma att handledarna får prata med varandra om huvudpersonerna och deras stöd. Men handledarna får inte prata med andra utanför gruppen.

Ett tips!

Dela upp gruppen ibland – handledare för sig och personer med utvecklingsstörning för sig. Då kan handledarna prata om hur det är att vara handledare. Och gruppen får en chans att prata utan att handledarna är med.

Senast uppdaterad:
måndag 17 februari 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se