Handledare för en person

Det finns olika sorters handledare i FUB och Inre Ringen. En del är handledare till en person. Andra är handledare till flera personer.

Alla ska kunna vara med och påverka. För att personer med utvecklingsstörning ska kunna påverka i FUB-föreningens styrelse eller på andra möten kan de få hjälp av en handledare.

Huvudpersonen och handledaren går igenom kallelse eller andra papper innan mötet. Då är det bra att handledare och huvudperson pratar om frågorna och försöker ta reda på vad huvudpersonen tycker.

Handledaren ska förklara svåra ord och sammanhang också under mötet.

Handledaren antecknar under mötet.

Handledaren får inte prata under ett möte om inte huvudpersonen ber handledaren. Huvudpersonen vill kanske att handledaren ska hjälpa till så att andra förstår vad huvudpersonen menar.

Handledaren ska hela tiden uppmuntra och stödja huvudpersonen att säga sina egna åsikter.

Handledaren ska vara neutral. Det betyder att handledaren inte får påverka så att det är handledarens åsikter som kommer fram. Handledaren ska stötta, men inte styra!

Efter mötet pratar handledaren och huvudpersonen om synpunkter och beslut på mötet. Ska huvudpersonen göra något? Vill hen ha stöd av handledaren för att kunna göra uppdraget? Det är därför handledaren antecknar under mötet. Huvudpersonen kan också ha frågor efter mötet, som handledaren måste kunna svara på.

Kom ihåg att fråga om huvudpersonen behöver hjälp med mediciner och hjälpmedel!

Vissa behöver hjälp med resor och annat praktiskt, andra behöver bara stöd under själva mötet.

Stödet måste alltid vara personligt. Det betyder också att personen kan behöva olika mycket stöd i olika situationer. Var lyhörd!

Senast uppdaterad:
måndag 17 februari 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se