Handledare på konferens

När en person med utvecklingsstörning vill delta i en konferens kan hen också behöva stöd. FUB-föreningen har ansvar för att personen får handledare.

Ibland har två eller fler personer samma handledare. Tänk på att inte ta på dig mer än du klarar! Om en person inte har bra stöd tar det tid från de andras handledare.

Handledarna får inte göra egna inlägg i diskussioner. De ska alltid uppmuntra och stödja så att huvudpersonerna kan säga sina egna åsikter.

Men huvudpersonen kan be handledaren hjälpa till så att de andra förstår vad hen menar.

Alla deltagare har rätt att säga till om en handledare lägger sig i. Självklart ska de säga till på ett trevligt sätt!

Vissa behöver hjälp med resor och annat praktiskt. Andra behöver bara stöd under själva konferensen.

Handledaren antecknar under konferensen.

Handledaren ska förklara allt som är svårt att förstå. Hur ska handledaren få tid att förklara? Huvudpersonen kan begära ”2 minuter”. Då väntar alla medan handledaren förklarar. Ibland använder vi stoppkort för att begära tid.

Det kan också vara praktiskt att ta en stund under rasterna för att tänka på och prata om det som är viktigt på konferensen.

Fråga också huvudpersonen efter konferensen om ni ska gå igenom vad som hände på konferensen!

Kom ihåg att fråga om huvudpersonen behöver hjälp med mediciner och annat under tiden ni är på konferensen.

Ibland delar vi upp oss i mindre grupper. Då kan gruppen själv bestämma om de vill att handledaren ska göra något särskilt, t.ex. leda diskussionen eller anteckna åt den som ska redovisa grupparbetet.

Men kom ihåg att det är lätt hänt att handledaren ”tar över” när det är en liten grupp. Handledare måste stoppa varandra om någon pratar för mycket! På ett trevligt sätt, såklart.

På FUB:s konferenser finns det alltid någon som har ansvar för praktiska saker. Vänd dig till den personen om du har problem till exempel med rum eller mat eller om någon blir sjuk.

Senast uppdaterad:
måndag 17 februari 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se