Hur hittar vi handledare?

När en person behöver handledare kan gärna flera från FUB-föreningen (eller länsförbundet) hjälpas åt att söka en handledare. Det kan vara någon som ni redan känner. Det kan också vara en ny person. Det finns ofta intresserade personer på skolor som utbildar vårdpersonal, fritidsledare eller lärare.

När personer med utvecklingsstörning informerar om intellektuell funktionsnedsättning och om FUB och Inre Ringen kan de berätta om behovet av handledare.

I alla kommuner kan personer med intellektuell funktionsnedsättning söka ledsagning som det står i LSS. I en del landsting finns också Taltjänst. Där arbetar taltjänsttolkar som hjälper personer med tal-, röst- och språksvårigheter. Det kan också vara personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Personer från Taltjänst eller ledsagare kan vara handledare. Då är det viktigt att de får lära sig om FUB och om Inre Ringen.

Senast uppdaterad:
måndag 17 februari 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se