Kognitivt stöd

Den som har en funktionsnedsättning använder hjälpmedel för att minska funktionshindret.

Den som inte ser kan ha en ledarhund, den som har svårt att gå behöver rollator och den som är närsynt har glasögon… Hjälpmedel för olika fysiska funktionsnedsättningar ser vi ofta.

Den som har en utvecklingsstörning har också nytta av hjälpmedel. Begåvningsstöd kan till exempel visa tid på andra sätt än med klocka, visa i vilken ordning något ska göras och ge stöd för minnet.

Det kan vara komplicerade hjälpmedel. Men det kan också vara sådant som du själv uppfinner när det behövs. Det kan vara en dator eller det kan vara en bit färgad tejp!

Det är också begåvningsstöd att göra omgivningen tillgänglig. Till exempel tydliga skyltar på toalettdörrar.  Målet är att huvudpersonerna ska bli mer självständiga, aktiva och delaktiga. Alltså förstå vad som händer och själva kunna påverka. Det är empowerment, alltså att få och ta makten över sitt eget liv!

Handledaren ska kunna se var problemet finns, och hitta lämpligt stöd. I en lång kedja av olika arbetsuppgifter kanske det bara är ett moment som är svårt.

Skriv lättläst!

Varför ska handledaren kunna skriva lättläst?

Som handledare kan du behöva hjälpa till att skriva en inbjudan till en aktivitet. Eller ”översätta” ett svårt brev som sektionen har fått.

Din huvudperson vill kanske skriva en insändare? Använd lättläst för att visa vad lättläst är, även om texten riktar sig till allmänheten. Sektionen eller en person kanske vill skriva en motion, ett förslag till Inre Ringens Riksstämma. Den ska helst vara på lättläst.

Dessutom – att lära sig skriva lättläst är ett sätt att också börja ”tänka lättläst” och ”tala lättläst”! Skrivreglerna för lättläst är god hjälp också när du ska förklara och strukturera för dina huvudpersoner.

En berättelse om att ge stöd

Kicki arbetar några timmar i veckan i en FUB-förening. Hon är också handledare för Inre Ringen-sektionen. Varje vecka ordnar de musik-café.

Kicki brukar finnas där hela kvällen för att hjälpa till. Tills hon en dag tänker efter vad hon egentligen brukar behövas till: Ta fram rätt bröd och pålägg, sätta på den stora kaffemaskinen och så ta betalt av gästerna. De brukar hjälpas åt att duka och bre mackor, servera och hjälpa gästerna till rätta.

Tillsammans med gruppen kommer hon fram till en bra ordning, så att de själva vet vilka varor som ska användas till caféet. De använder färgade korgar och allt märks med plastade bilder.

Kicki gör också en skylt med bilder som visar hur kaffemaskinen fungerar.

Efter ett par kvällar kan Kicki komma dit när caféet öppnar, borden är dukade och kaffedoften sprider sig.

Inre Ringen-deltagarna är nöjda med sin nya självständighet.

Kicki lovar att ta reda på vilka hjälpmedel som finns för att räkna pengar, så att de också kan sköta café-kassan själva.

 

Läs mer

Senast uppdaterad:
måndag 17 februari 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se