Om något blir fel

Vad gör vi om något blir fel mellan handledare och huvudpersoner?

Det är inte alltid vi är sams. Så är det i livet! Det bästa är alltid att prata med varandra. Men ibland kan man behöva hjälp för att lösa problemet.

Styrelsen för FUB-föreningen (eller länsförbundet) har ansvar för att hjälpa till. Ring och prata med någon i lokalföreningen eller med någon som arbetar på Riksförbundets kansli.

Huvudpersonen måste alltid känna förtroende för sin handledare. Annars kan handledaren inte fortsätta i sitt uppdrag.

Senast uppdaterad:
måndag 17 februari 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se