Tystnadsplikt för handledare

En handledare ska alltid ha tystnadsplikt. Tystnadsplikt betyder att handledaren inte får prata om huvudpersonens privatliv med andra. Det kan till exempel handla om sjukdomar eller problem i familjen.

Ni kan skriva om tystnadsplikt i kontraktet eller skriva ett särskilt papper om tystnadsplikt. Huvudpersonen och handledaren ska ha varsitt exemplar.

Så här kan texten se ut:

Förbindelse om tystnadsplikt för handledare

Jag lovar att inte avslöja privata saker som jag fått veta genom mitt uppdrag som handledare. Det gäller även efter att jag slutat som handledare.

Jag får bara bryta tystnadsplikten om det handlar om allvarliga brott eller om de inblandade personerna tydligt sagt att jag får det.

Om jag inte håller detta löfte får jag inte fortsätta som handledare.

Ort och datum

Namnteckning och namnförtydligande

Senast uppdaterad:
måndag 17 februari 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se