Kommittéer

En kommitté är en grupp av personer som arbetar tillsammans.

Kommittén har ett särskilt område att arbeta med. Det kan till exempel vara skolan, daglig verksamhet eller sjukvård.

En kommitté ska kunna arbeta med sitt område under en längre tid, och koncentrera sig på sitt område. Målet är att kommitténs arbete ska leda till ett bättre liv för personer med utvecklingsstörning.

FUB:s förbundsstyrelse väljer vilket område som kommittén ska arbeta med. Förbundsstyrelsen bestämmer också vilka som ska vara med i kommittén.

I varje kommitté brukar minst en person från förbundsstyrelsen vara med. Det ska också finnas en handläggare från riksförbundets kansli. Och så ska det finnas FUB-personer som är intresserade av området. Inre Ringen (tidigare Klippan) ska också vara med i arbetet, exempelvis genom att kommittén har en eller flera referensgrupper.

 

Hälsa och vård

Lillemor Holgersson, förbundsstyrelsen
lillemor.holgersson@fub.se

Elaine Johansson, ledamot
elaine.w.johansson@telia.com

Monica Stjernsten
monica.stjernsten@fub.se

Nina Alander, kansliet
nina.alander@fub.se

 

Skola och utbildning

Krister Ekberg, förbundsstyrelsen
krister.ekberg@fub.se

Inger Olsson, ledamot
inger.olsson@fub.se

Jeanette Persson, ledamot
jeanette.persson@fub.se

Sara Sjöberg, ledamot
sara.sjoberg@fub.se

Barbro Berger, ledamot
barbro.berger@fub.se

Linda Hansen Grundel, ledamot
linda.hansen-grundel@fub.se

+ kanslirepresentant

 

Stadgekommitté

Anders Lago, förbundsstyrelsen
anders.lago@fub.se

Anders Bond, ledamot
anders.bond@fub.se

Anders Pettersson, ledamot
anders.pettersson@fub.se

Julia Henriksson, kansliet
julia.henriksson@fub.se

 

Valberedning

Torbjörn Dacke
torbjorn.dacke@telia.com

Lars Jalkevik
lars.jalkevik@gmail.com

Lotta Larsdotter Karlsson
lotta.karlsson@fub.se

Isabel Wigforss
gunillaisabel@yahoo.se

Inre Ringens valberedning utser också två personer som ska delta i FUB:s valberedning. Inte klart än. 

Senast uppdaterad:
onsdag 29 januari 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se