FUB:s extra förbundsstämma 2021

Förbundsstämman är FUB:s högsta beslutande organ.

På grund av coronakrisen hölls en digital stämma den 9 maj 2020. Då tog ombuden beslut om årsredovisning, revisionsberättelse, ansvarsfrihet, verksamhetsinriktning och medlemsavgift.

Den 8 maj 2021 hålls en extra förbundsstämma för FUB, eftersom vi ännu inte kunnat träffas för en fysisk förbundsstämma. På extrastämman kommer ombuden ta beslut om motionerna.

Under bilagor här nedanför finns handlingarna till extrastämman. Protokollet kommer också läggas upp här när det är klart.

Forum FUB genomförs i samband med extrastämman.

Även Inre Ringen Sverige ska ha riksstämma, den 7 maj 2021. Läs mer om det här.

Senast uppdaterad:
tisdag 27 april 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se