FUB:s förbundsstämma 2020

Förbundsstämman är FUB:s högsta beslutande organ.

På grund av coronakrisen hölls en digital stämma den 9 maj 2020. Då tog ombuden beslut om årsredovisning, revisionsberättelse, ansvarsfrihet, verksamhetsinriktning och medlemsavgift. Under bilagor här nedanför finns handlingarna till förbundsstämman och protokollet från förbundsstämman.

En extra förbundsstämma hålls maj 2021. Då tar ombuden beslut om motionerna och en del annat. Forum FUB genomförs i samband med extrastämman. Även Inre Ringen har då sin riksstämma.  Mer information kommer om det framöver.

Verksamhetsinriktning 2020-2024

På FUB:s digitala förbundsstämma ska ombuden bland annat besluta om verksamhetsinriktning för FUB. Den finns på sidan 15 i handlingarna.

Förslaget bygger på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Här kan du se en film om vad Agenda 2030 är och varför Agenda 2030 spelar roll för FUB:

Om Agenda 2030 i Unik nummer 2 2020
Läs också mer om FUB:s arbete med Agenda 2030 i Unik nummer 2!

www.globalamalen.se kan du lära dig ännu mer om vad Agenda 2030 är.

Agenda 2030 på lättläst finns på Myndigheten för delaktighets webbplats.

Senast uppdaterad:
söndag 11 april 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se