Hoppa till innehåll

Projekt

Riksförbundet FUB har olika sorters projekt, i Sverige och i andra länder.

Vi tycker projekt är ett bra sätt att sprida kunskap.

Klicka på Läs mer för att läsa om projekt med Postkodlotteriet och projekt genom Arvsfonden. FUB:s lokalföreningar har också projekt i andra länder med MyRight.

Läs mer

Riksförbundet FUB:s projektverksamhet spänner över många områden, både inom och utanför Sverige. Att driva projekt med fokus på personer med utvecklingsstörning är en viktig del av FUB:s uppdrag som spridare av kunskap om funktionsnedsättning utvecklingsstörning. Vi har tre sorters projekt:

 

 

Riksförbundet FUB:s projekt med Postkodlotteriet
Som en av Svenska Postkodlotteriets förmånstagare har Riksförbundet FUB möjlighet att söka stöd inom Postkodlotteriets SpecialProjekt-satsningar som utlyses varje år. Just nu pågår ett projekt som heter ”Volymen på max” och syftar till att öka ungdomars organisering och deras möjlighet att ta plats i samhället.

 

 

Riksförbundet FUB/FUB:s lokalföreningars projekt i andra länder med MyRight
Riksförbundet FUB är en av 19 funktionshinderorganisationer som är medlem i MyRight. MyRight har ett Sida-uppdrag att driva projekt i utvecklingsländer som har fokus på personer med funktionsnedsättning. MyRight arbetar i sju länder och FUB:s lokalföreningar har pågående projekt i fyra av dessa länder – Bolivia, Nicaragua, Nepal och Rwanda. Riksförbundet koordinerar projekten och deltar i gemensamma satsningar i projektländerna, tillsammans med andra funktionshinderorganisationer.

Läs mer om FUB:s internationella projekt genom MyRight här.

Logotyp Med stöd från Allmänna Arvsfonden

FUB:s Arvsfondsprojekt
Allmänna Arvsfonden stödjer projekt som ”förnyar och utvecklar verksamhet för personer med funktionsnedsättning”. Riksförbundet FUB och FUB:s lokalföreningar har flera pågående projekt. Se vänstermenyn. Utöver våra egna Arvsfondsprojekt är FUB samarbetspartner i flera andra Arvsfondsprojekt.