Hoppa till innehåll

Mitt Vuxenliv – Livskunskap

Projektet Mitt Vuxenliv vill ge elever i gymnasiesärskolan
kunskap och förberedelse för vuxenlivet.

Projektets mål är att skapa en kurs i Livskunskap
för gymnasiesärskolans nationella program,
med ett tillhörande digitalt och interaktivt material.

Materialet ska kunna användas både i skolan och på fritiden
och ska ligga till grund för reflektion.

Innehållet ska hjälpa ungdomarna att utforska sina vuxenliv,
och fundera kring hur olika val kan påverka livet
enligt följande teman:

  • Mitt boende
  • Min ekonomi
  • Mina relationer
  • Mitt arbetsliv
  • Mina färdigheter
  • Min tid

 

Informerade val leder till kloka beslut
Under vuxenlivet ställs vi inför en mängd små och stora beslut
som på ett eller annat sätt kan förändra våra liv.

Att bli förälder är ett exempel.

Forskning har visa att oplanerade graviditeter
är mycket vanligare bland tjejer
med lindrig intellektuell funktionsnedsättning,
än hos personer utan.

Dessa graviditeter är också ofta så kallade högriskgraviditeter
för både barn och mamma.

Men eftersom mödravård och socialtjänst ofta saknar kunskap
om hur de ska bemöta denna föräldragrupp,
och föräldrarna själva kan vara rädda att be om stöd,
placeras ungefär hälften av dessa barn i familjehem.

Detta kan strida mot både barnkonventionen
och funktionsrättskonventionen,
då både barn och föräldrar kan fara väldigt illa.

Livskunskap i skolan – en del av lösningen.
Att få undervisning i Livskunskap har visat sig vara mycket positivt.

På de gymnasiesärskolor som undervisar sina elever
i frågor kring vuxenlivet,
vittnar många pedagoger om att detta är nyckeln
till ett fungerande vuxenliv.

Gymnasiesärskolan i Tierp, Högbergsskolan
är en av de skolorna,
där de oplanerade graviditeterna har minskat avsevärt.

Där har eleverna fått kunskap.
De har utforskat sina drömmar och mål
och fått goda förutsättningar för ett fungerande vuxenliv.

Varför får inte alla elever förberedelse inför vuxenlivet?
Att undervisas i frågor som rör vuxenlivet
är idag inte obligatoriskt
och den undervisningen som förekommer på vissa skolor,
bygger ofta på eldsjälar.

I kurs- och läroplaner kan vi läsa
att denna typ av kunskap är viktig
men i betygskriterierna,
som är det som bestämmer vad lärarna ska sätta betyg i,
finns inte förberedelser för vuxenlivet med.

Projektet ser att detta måste förändras.

För att säkra kunskapen hos alla elever i gymnasiesärskolan
oavsett vilken skola, ort
eller hur mycket tid och utrymme lärare har,
arbetar Mitt Vuxenliv – Livskunskap för att göra kursen obligatorisk.

Samarbetspartners
Projektet finansieras av Arvsfonden
och är ett samarbete mellan Riksförbundet FUB,
SUF Kunskapscentrum i Uppsala, föreningen Begripsam och Axess Lab

Arbetet sker också i nära samarbete med elever
på flera gymnasiesärskolor runt om i Sverige,
för att säkerställa ett adekvat och spännande material.

Instagram: @mittvuxenliv       Facebook: @mittvuxenliv

____________________________________________________

KONTAKT:

Projektledare är Ewa-Maj Rasmusson Säter, 070-281 86 17, ewa-maj@fub.se.

Pedagogiskt sakkunnig är Rose-Marie Berglund, 070-291 88 74,  rose-marie.berglund@fub.se

Kommunikatör/koordinator är Anneli Utas, 073-535 66 84, anneli.utas@fub.se

 

Läs mer

Frågor?

Ewa-Maj Rasmusson Säter, projektledare
ewa-maj@fub.se
070-281 86 17

Robert Öberg, projektsamordnare Riksförbundet FUB
robert.oberg@fub.se
​070 209 23 43