Hoppa till innehåll

Stadgar

Stadgar för Riksförbundet FUB och Inre Ringen Sverige, plus normalstadgar för länsförbund, lokalföreningar och Inre Ringen-sektioner (som tidigare hette Klippan-sektioner) finns under Bilagor här nedanför. Där finns även ”God föreningssed inom FUB”.

Normalstadgar för länsförbund och lokalföreningar

De normalstadgar som förbundsstämman fattar beslut om gäller utan att lokalförening eller länsförbundet fattar egna beslut om detta. Vid länsförbundets ombudsmöte och vid lokalföreningens årsmöte ska beslut fattas om de streckade avsnitten i normalstadgarna.

Stadgarna finns i wordformat i FUB:s resursbank – klicka här. Logga in för att få tillgång till ett ändringsbart dokument som ni kan använda vid föreningens årsmöte.

Ändringar i stadgarna

Om länsförbund, lokalförening eller en enskild medlem vill ha andra ändringar i stadgarna så lämnas en stadgemotion till förbundsstyrelsen genom förbundskansliet som förbundsstämman sedan tar ställning till och beslutar om.

Inre Ringen behöver inte ha stadgar

Det är frivilligt för Inre Ringen-sektioner att använda normalstadgarna, eftersom de inte är egna föreningar och därför inte behöver ha stadgar alls.