Ledamöterna i Riksförbundet FUB:s styrelse

Redovisning av styrelseledamöternas kvalifikationer, bakgrund och tidigare erfarenhet enligt riktlinjerna från Giva Sverige. (Giva Sverige är branschorganisationen för tryggt givande, som FUB är medlemmar i. Tidigare FRII.)

Harald Strand, förbundsordförande

Född 1948 i Norrköping. Student Högre Allmänna Läroverket Norrköping 1967. Flyttade till Stockholm för utbildning på Farmacevtiska Institutionen Uppsala Universitet 1968. Började arbeta på AB Wilhelm Becker 1971 till 1984 med försäljning, ekonomi och sedan i olika chefsjobb. Arbetade 1985-2001 i olika chefspositioner i flera IT- företag, merparten av tiden som VD. Arbetade några år på 1990-talet och från 2002 som managmentkonsult med ekonomistyrning och affärsrådgivning. Har haft ett antal styrelseuppdrag i Bonniers och Know IT. Tog pension vid drygt 60 års ålder och påbörjade mitt ideella arbete i FUB och Autism & Aspergerföreningen. Har varit länsordförande för FUB Stockholms län i nära 10 år innan jag 2018 blev vald till Förbundsordförande för hela FUB. Är fortfarande styrelsemedlem i Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. Har ägnat mycket tid att skriva i flera tidningar och på flera bloggar. Startade FUB-bloggen 2009 som senare 2013 blev ReclaimLSS. Har skrivit LSS-skolan på Heja Olika och Föräldrakraft. Har diverse akademiska utbildningar på Stockholms och Uppsala Universitet samt ledarutbildningar på IFL. Gift 1971 och har 2 barn. Den yngste född 1976 har autism och utvecklingsstörning och bor i en kommunal gruppbostad.

Anders Lago, 1:e vice ordförande

Född 1956, har en bakgrund som svensk kommunalpolitiker. Kommunstyrelsens ordförande och ordförande i Telge koncernen 1998-2011. Varit styrelseordförande i Svenskt vatten och SYVAB, ledamot i styrelsen för Sveriges kommuner och landsting, ledamot av den Socialdemokratiska partistyrelsen och ledamot i Adoptionscentrums styrelse. Idag förbundsordförande för HSB Riksförbund. Även ledamot i styrelsen för Folksam Sak, We effect och Berättarministeriet, samt ordförande för Tom Tits science center. Ingår vidare i den globala styrelsen för Internationella Kooperativa Alliansen.

Jan-Åke Wendel, 2:e vice ordförande

Erfarenhet från arbete som sportjournalist och taltidningsredaktör. Heltidsanställd församlingsassistent med totalansvar för barn och ungdomsverksamhet. Företagsledande befattningar bl.a. VD.
Övrigt: Arrangörshögskola, mångårig erfarenhet som föreningsordförande, startade Särskolans Hem och Skola förening i Kristianstad och var dess ordförande. Klubbdirektör med bl.a. huvudansvar för sponsring, SM-arrangör, driftsledning Samres -färdtjänst-sjukresor- samt Presschef South Swedish Rally.

Elisabeth Ingvarsson, ledamot

Styrelseledamot i FUB Söderköping samt ordförande för Länsförbundet i Östergötland. Förälder till en vuxen dotter med utvecklingsstörning och autism. Startade tack vare sin dotter, tillsammans med en kollega, verksamheten Sofies Gård, uppkallad efter dottern. Gården bedriver korttids, förlängd skolbarnomsorg samt daglig verksamhet enligt LSS. Driver idag företaget FruKost där hon utbildar personal inom LSS verksamhet i kost och hälsofrågor. Utbildad pedagog, behandlingsassistent samt kostrådgivare. Rättsombud inom FUB. Vill jobba med utbildningsfrågor kring kost, hälsa samt brottsoffer frågor för personer med funktionsnedsättningar.

Gert Iwarsson, ledamot

Född 1952, ingenjör produktionsteknik och företagsekonomi påbyggnad. Verksam inom näringslivet i olika roller. Yrkesverksam: Electrolux produktionsteknisk 1974-1981. SJ, produktionsingenjör 1982-1984. SJ chef för fordonsunderhåll södra Sverige 1985-1989. Atteviks Lastvagnar AB chef servicemarknad 1990-1993. SVÅ konsult AB konsult servicemarknad 1994-1996. Atteviks Personvagnar AB chef servicemarknad 1996-2012. Atteviks Personvagnar AB kvalitetschef 2012-2014. Konsult servicemarknad och byggnation 2014 tillsvidare. Styrelseledamot MyRight. Ordf i Unik Försäkring, ordf i Kunskap och Kompetens AB och Styrelseledamot i forskningsstiftelsen Ala. Ordförande i FUB Jönköpings län och Nässjö FUB lokalförening. Sammankallande i Sveriges Konsumenters valberedning.

Therese Nilsson, ledamot

23 år. Arbetat som personlig Assistent, fyra olika jobb med olika funktionsnedsättningar och behov, allt från nästan självgående till flerfunktionshindrade.
Kunnig i teckenspråk (TAKK) och även teckenspråk för döva.
Studerar för närvarande Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet på Malmö Universitet, 180 hp. Uppvuxen med FUB:s föreningsliv genom familjen, varit ledare på FUB Mellanskånes evenemang.
Har en syster med trolig diagnos Angelmans Syndrom som har svår epilepsi, rörelsehinder och lindrig utvecklingsstörning. Suppleant i FUB Mellanskånes styrelse 2013-2016. Från 2016 ordförande för samma förening.

Elisabeth Sandlund, ledamot

Journalist som tidigare arbetat på Svenska Dagbladet och Kyrkans Tidning, sedan 2006 på tidningen Dagen med starkt engagemang i frågor som gäller människovärde och funktionsrätt. Författare till bland annat boken Ulles mamma (2010) om att vara förälder till ett vuxet barn med utvecklingsstörning. Styrelseledamot ibland annat tankesmedjan Claphaminstitutet, sitter i Svenska kyrkans kyrkomöte.

Monica Stjernsten, ledamot

2003 gick jag med i FUB Härnösand, direkt in i styrelsen, först som ersättare senare som ledamot/vice ordf. Var sedan ledamot/ordförande i LFUB Västernottland mellan 2005-2015. 2015 och framåt var jag ledamot i FUB Hudiksvall/Nordanstig och har sedan 2015 varit ledamot i förbundsstyrelsen. Dottern Milla har DS och är orsaken till att jag började engagera mig i FUB, men då jag även arbetar inom DV/gruppboende så har engagemanget växt. LSS, hälso- och sjukvårdsfrågor, fritiden och livet på gruppbostad är mina hjärtefrågor. Tidigare har jag arbetat som undersköterska, mentalskötare samt habiliteringsassistent.

Krister Ekberg, ersättare

Krister Ekberg, född 1976 i Stockholm. Jag är gift och bor i Stockholm. Jag är med i FUB sedan 30 år tillbaka. Sitter med i FUB Stockholms, FUB Inre Ringen Stockholms, Länsförbundet Stockholm och Inre Ringen Stockholms Läns styrelser. I maj 2018 blev jag invald i FUB Förbundsstyrelsen som ersättare. Det var en stor dag för mig som visar att mitt hårda arbete lönar sig. Mina styrkor är: envishet och egen erfarenhet av funktionsnedsättning, samt kunskaper av LSS-frågor, bra kontaktnät och att ta kontakt med politiker!

Monika Gebart, ersättare

Utbildad barnskötare, busschaufför. Arbete inom barnomsorgen och som säljledare på SJ. Arbetar för närvarande som personlig assistent. Lokal FUB-ordförande i Vilhelmina. Medlemsombud inom FUB. Engagerad i lokalpolitiken, ledamot i socialnämnden samt ersättare i kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad:
måndag 14 september 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se