Ledamöterna i Riksförbundet FUB:s styrelse

Redovisning av styrelseledamöternas kvalifikationer, bakgrund och tidigare erfarenhet enligt riktlinjerna från Giva Sverige. (Giva Sverige är branschorganisationen för tryggt givande, som FUB är medlemmar i. Tidigare FRII.)

Anders Lago, förbundsordförande

Född 1956, har en bakgrund som svensk kommunalpolitiker. Kommunstyrelsens ordförande och ordförande i Telge koncernen 1998-2011. Varit styrelseordförande i Svenskt vatten och SYVAB, ledamot i styrelsen för Sveriges kommuner och landsting, ledamot av den Socialdemokratiska partistyrelsen och ledamot i Adoptionscentrums styrelse. Idag förbundsordförande för HSB Riksförbund. Även ledamot i styrelsen för Folksam Sak, We effect och Berättarministeriet, samt ordförande för Tom Tits science center. Ingår vidare i den globala styrelsen för Internationella Kooperativa Alliansen.

Jan-Åke Wendel, 1:a vice ordförande

Erfarenhet från arbete som sportjournalist och taltidningsredaktör. Heltidsanställd församlingsassistent med totalansvar för barn och ungdomsverksamhet. Företagsledande befattningar bl.a. VD.
Övrigt: Arrangörshögskola, mångårig erfarenhet som föreningsordförande, startade Särskolans Hem och Skola förening i Kristianstad och var dess ordförande. Klubbdirektör med bl.a. huvudansvar för sponsring, SM-arrangör, driftsledning Samres -färdtjänst-sjukresor- samt Presschef South Swedish Rally.

Elisabeth Ingvarsson, 2:a vice ordförande

Styrelseledamot i FUB Söderköping samt ordförande för Länsförbundet i Östergötland. Förälder till en vuxen dotter med utvecklingsstörning och autism. Startade tack vare sin dotter, tillsammans med en kollega, verksamheten Sofies Gård, uppkallad efter dottern. Gården bedriver korttids, förlängd skolbarnomsorg samt daglig verksamhet enligt LSS. Driver idag företaget FruKost där hon utbildar personal inom LSS verksamhet i kost och hälsofrågor. Utbildad pedagog, behandlingsassistent samt kostrådgivare. Rättsombud inom FUB. Vill jobba med utbildningsfrågor kring kost, hälsa samt brottsoffer frågor för personer med funktionsnedsättningar.

Gert Iwarsson, ledamot

Född 1952, ingenjör produktionsteknik och företagsekonomi påbyggnad. Verksam inom näringslivet i olika roller. Yrkesverksam: Electrolux produktionsteknisk 1974-1981. SJ, produktionsingenjör 1982-1984. SJ chef för fordonsunderhåll södra Sverige 1985-1989. Atteviks Lastvagnar AB chef servicemarknad 1990-1993. SVÅ konsult AB konsult servicemarknad 1994-1996. Atteviks Personvagnar AB chef servicemarknad 1996-2012. Atteviks Personvagnar AB kvalitetschef 2012-2014. Konsult servicemarknad och byggnation 2014 tillsvidare. Styrelseledamot MyRight. Ordf i Unik Försäkring, ordf i Kunskap och Kompetens AB och Styrelseledamot i forskningsstiftelsen Ala. Ordförande i FUB Jönköpings län och Nässjö FUB lokalförening. Sammankallande i Sveriges Konsumenters valberedning.

Therese Nilsson, ledamot

23 år. Arbetat som personlig Assistent, fyra olika jobb med olika funktionsnedsättningar och behov, allt från nästan självgående till flerfunktionshindrade.
Kunnig i teckenspråk (TAKK) och även teckenspråk för döva.
Studerar för närvarande Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet på Malmö Universitet, 180 hp. Uppvuxen med FUB:s föreningsliv genom familjen, varit ledare på FUB Mellanskånes evenemang.
Har en syster med trolig diagnos Angelmans Syndrom som har svår epilepsi, rörelsehinder och lindrig utvecklingsstörning. Suppleant i FUB Mellanskånes styrelse 2013-2016. Från 2016 ordförande för samma förening.

Elisabeth Sandlund, ledamot

Journalist som tidigare arbetat på Svenska Dagbladet och Kyrkans Tidning, sedan 2006 på tidningen Dagen med starkt engagemang i frågor som gäller människovärde och funktionsrätt. Författare till bland annat boken Ulles mamma (2010) om att vara förälder till ett vuxet barn med utvecklingsstörning. Styrelseledamot ibland annat tankesmedjan Claphaminstitutet, sitter i Svenska kyrkans kyrkomöte.

Monica Stjernsten, ledamot

2003 gick jag med i FUB Härnösand, direkt in i styrelsen, först som ersättare senare som ledamot/vice ordf. Var sedan ledamot/ordförande i LFUB Västernottland mellan 2005-2015. 2015 och framåt var jag ledamot i FUB Hudiksvall/Nordanstig och har sedan 2015 varit ledamot i förbundsstyrelsen. Dottern Milla har DS och är orsaken till att jag började engagera mig i FUB, men då jag även arbetar inom DV/gruppboende så har engagemanget växt. LSS, hälso- och sjukvårdsfrågor, fritiden och livet på gruppbostad är mina hjärtefrågor. Tidigare har jag arbetat som undersköterska, mentalskötare samt habiliteringsassistent.

Krister Ekberg, ledamot

Krister Ekberg, född 1976 i Stockholm. Jag är gift och bor i Stockholm. Jag är med i FUB sedan 30 år tillbaka. Sitter med i FUB Stockholms, FUB Inre Ringen Stockholms, Länsförbundet Stockholm och Inre Ringen Stockholms Läns styrelser. I maj 2018 blev jag invald i FUB Förbundsstyrelsen som ersättare. Det var en stor dag för mig som visar att mitt hårda arbete lönar sig. Mina styrkor är: envishet och egen erfarenhet av funktionsnedsättning, samt kunskaper av LSS-frågor, bra kontaktnät och att ta kontakt med politiker!

Monika Gebart, ledamot

Utbildad barnskötare, busschaufför. Arbete inom barnomsorgen och som säljledare på SJ. Arbetar för närvarande som personlig assistent. Lokal FUB-ordförande i Vilhelmina. Medlemsombud inom FUB. Engagerad i lokalpolitiken, ledamot i socialnämnden samt ersättare i kommunfullmäktige.

Ersättare:

Ing-Marie Olofsdotter Nilsson

Född 1957. Medlem i FUB sedan 1984 och var då aktiv i FUB Skara och Skaraborgs län. Återuppväckt engagemang sedan några år och är numera medlem i FUBs arbetsgrupp för flerfunktionsnedsättning, styrelseledamot i Eskilstuna FUB och sekreterare i Sörmlands länsförbund.  Förälder till vuxen dotter med flerfunktionsnedsättning och tidigare arbetsledare i hennes assistans. Har varit yrkesverksam inom journalistik, kommunikation, ledarskap och organisationsutveckling, bl.a. kommunikationschef på UR, Riksrevisionen och Svenska kyrkan. Viktiga frågor är stödet till lokalföreningarnas arbete, ökad kunskap om livsvillkoren för personer med flerfunktionsnedsättning och att FUB fortsätter att driva ett effektivt och samordnat intressepolitiskt arbete.

Jeanette Persson

Jag kom i kontakt med FUB 2001 efter att vi blivit föräldrar till en dotter född med Downs syndrom. Under dessa år har jag på olika sätt engagerat mig för allas lika värde. I mitt företag Språkom – språkutveckling och kommunikation möter jag många individer i behov av språkträning. Språk och kommunikation är nyckeln till full delaktighet i vårt samhälle. Jag är utbildad handledare i Karlstadmodellen samt filosofie kandidat specialpedagogik och studier handikappvetenskap. Jag är aktiv inom FUB Lund, FUB kommitté för skola och utbildning samt Lunds kommunala funktionshinderråd. Övriga styrelseuppdrag är IAKM Sverige (International Association for the Karlstadmodel), Eurlyaid – early intervention.

Lars Jalkevik

Utbildad civ.ek. och är numera pensionär. Har arbetat med försäkring i hela mitt yrkesliv med inriktning mot pensioner. Har haft 4 arbetsgivare och varit delägare och ensamägare i försäkringsförmedlingsföretag. Jag har också varit V.D. i ett dotterbolag inom finansbranschen. Jag har en dotter på 41 år med funktionsnedsättning. Jag har varit rättsombud i 5-6 år och Ordf. i FUB Dalarna i 5 år. Numera enbart ordf. FUB Falun sedan 8 år. Mitt stora engagemang ligger i ekonomiska frågor och jag har engagerat mig särskilt mycket för habiliteringsersättningen.

Senast uppdaterad:
måndag 14 juni 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
FUB:s medlemstidning Unik. I varje tidning finns en till tidning - den lättlästa delen.Nyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se