Hoppa till innehåll

Ledamöter i förbundsstyrelsen

Nedan följer en presentation av samtliga i FUB:s förbundsstyrelse.

Anders Lago, förbundsordförande

Född 1956, har en bakgrund som svensk kommunalpolitiker. Kommunstyrelsens ordförande och ordförande i Telge koncernen 1998-2011. Varit styrelseordförande i Svenskt vatten och SYVAB, ledamot i styrelsen för Sveriges kommuner och landsting, ledamot av den Socialdemokratiska partistyrelsen och ledamot i Adoptionscentrums styrelse. Idag förbundsordförande för HSB Riksförbund. Även ledamot i styrelsen för Folksam Sak, We effect och Berättarministeriet, samt ordförande för Tom Tits science center. Ingår vidare i den globala styrelsen för Internationella Kooperativa Alliansen.

Jan-Åke Wendel, 1:a vice ordförande

Ordförande FUB Kristianstad och FUB Skåne län. Erfarenhet från arbete som sportjournalist och taltidningsredaktör. Heltidsanställd församlingsassistent med totalansvar för barn och ungdomsverksamhet. Företagsledande befattningar bl.a. VD. Övrigt: Utbildar föreningar i styrelsearbete. Arrangörshögskola, mångårig erfarenhet som föreningsordförande, startade Särskolans Hem och Skola förening i Kristianstad och var dess ordförande. Klubbdirektör med bl.a. huvudansvar för sponsring, SM-arrangör, driftsledning Samres -färdtjänst-sjukresor- samt Presschef South Swedish Rally.

Elisabeth Ingvarsson, 2:a vice ordförande

Född 60. Styrelseledamot i FUB Söderköping samt ordförande för Länsförbundet i Östergötland. Förälder till Sofie, en vuxen dotter med intellektuell funktionsnedsättning och autism. Startade tack vare sin dotter, tillsammans med en kollega, verksamheten Sofies Gård i Söderköping (Östergötland) uppkallad efter dottern. Gården bedriver korttids, förlängd skolbarnomsorg samt daglig verksamhet enligt LSS. Driver idag företaget FruKost där hon utbildar personal inom LSS verksamhet i kost och hälsofrågor samt LSS. Utbildad pedagog, behandlingsassistent samt kostrådgivare. Rättsombud inom FUB.

Gert Iwarsson, ledamot

Född 1952, ingenjör produktionsteknik och företagsekonomi påbyggnad. Verksam inom näringslivet i olika roller. Yrkesverksam: Electrolux produktionsteknisk 1974-1981. SJ, produktionsingenjör 1982-1984. SJ chef för fordonsunderhåll södra Sverige 1985-1989. Atteviks Lastvagnar AB chef servicemarknad 1990-1993. SVÅ konsult AB konsult servicemarknad 1994-1996. Atteviks Personvagnar AB chef servicemarknad 1996-2012. Atteviks Personvagnar AB kvalitetschef 2012-2014. Konsult servicemarknad och byggnation 2014 tillsvidare. Styrelseledamot MyRight. Ordf i Unik Försäkring, ordf i Kunskap och Kompetens AB och Styrelseledamot i forskningsstiftelsen Ala. Ordförande i FUB Jönköpings län och Nässjö FUB lokalförening. Sammankallande i Sveriges Konsumenters valberedning.

Therese Nilsson, ledamot

23 år. Arbetat som personlig Assistent, fyra olika jobb med olika funktionsnedsättningar och behov, allt från nästan självgående till flerfunktionshindrade.
Kunnig i teckenspråk (TAKK) och även teckenspråk för döva. Studerar för närvarande Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet på Malmö Universitet, 180 hp. Uppvuxen med FUB:s föreningsliv genom familjen, varit ledare på FUB Mellanskånes evenemang. Har en syster med trolig diagnos Angelmans Syndrom som har svår epilepsi, rörelsehinder och lindrig utvecklingsstörning. Suppleant i FUB Mellanskånes styrelse 2013-2016. Från 2016 ordförande för samma förening.

Elisabeth Sandlund, ledamot

Journalist som tidigare arbetat på Svenska Dagbladet och Kyrkans Tidning, sedan 2006 på tidningen Dagen, numera som kolumnist, med starkt engagemang i frågor som gäller människovärde och funktionsrätt. Författare till bland annat boken Ulles mamma (ny upplaga 2021) om att vara förälder till ett vuxet barn med intellektuell funktionsnedsättning. Styrelseledamot i flera andra ideella organisationer, sitter i Svenska kyrkans kyrkomöte.

Krister Ekberg, ledamot

Krister Ekberg, född 1976 i Stockholm. Jag är gift och bor i Stockholm. Jag är med i FUB sedan 30 år tillbaka. Sitter med i FUB Stockholms, FUB Inre Ringen Stockholms, Länsförbundet Stockholm och Inre Ringen Stockholms Läns styrelser. I maj 2018 blev jag invald i FUB Förbundsstyrelsen som ersättare. Det var en stor dag för mig som visar att mitt hårda arbete lönar sig. Mina styrkor är: envishet och egen erfarenhet av funktionsnedsättning, samt kunskaper av LSS-frågor, bra kontaktnät och att ta kontakt med politiker!

Monika Gebart, ledamot

Utbildad barnskötare, busschaufför. Arbete inom barnomsorgen och som säljledare på SJ. Arbetar för närvarande som personlig assistent. Lokal FUB-ordförande i Vilhelmina. Medlemsombud inom FUB. Engagerad i lokalpolitiken, ledamot i socialnämnden samt ersättare i kommunfullmäktige.

Ersättare:

Ing-Marie Olofsdotter Nilsson

Född 1957. Medlem i FUB sedan 1984 och var då aktiv i FUB Skara och Skaraborgs län. Återuppväckt engagemang sedan några år och är numera medlem i FUBs arbetsgrupp för flerfunktionsnedsättning, styrelseledamot i Eskilstuna FUB och sekreterare i Sörmlands länsförbund.  Förälder till vuxen dotter med flerfunktionsnedsättning och tidigare arbetsledare i hennes assistans. Har varit yrkesverksam inom journalistik, kommunikation, ledarskap och organisationsutveckling, bl.a. kommunikationschef på UR, Riksrevisionen och Svenska kyrkan. Viktiga frågor är stödet till lokalföreningarnas arbete, ökad kunskap om livsvillkoren för personer med flerfunktionsnedsättning och att FUB fortsätter att driva ett effektivt och samordnat intressepolitiskt arbete.

Astrid Seter

Brinner för människors rätt att få vara den de är. Älskar livet och försöker få ut så mycket som möjligt av det. Född in i FUB och även Parasport, med en far som var ordförande i FUB Borlänge i 20 år och en mor som länge jobbade som kassör på dåvarande DHIF Dalarna. Har tre syskon, varav min äldre bror har en IF. Har jobbat som systemutvecklare, facklig ombudsman för ett SACO-förbund, utredare, projektledare och administratör och satt en gång i tiden i Banverkets styrelse. Har även jobbat med kraniosakral terapi, aromaterapi och ChiBall. Drev i 10 år företaget Siris Oas. Är medlem i FUB Borlänge, medlemsrådgivare och ordförande i FUB Dalarna.

Linda Hansen Grundel

Ledamot i FUBs arbetsgrupp för skola och utbildning sedan 2017. Invald i förbundsstyrelsen som ersättare 2022. Varit politiskt engagerad sedan tidiga tonår, är aktiv lokal- och regionpolitiker. Är undersköterska i botten men studerar just nu sociologi på Karlstads universitet. Har styrelseuppdrag i FUBs lokalförening och länsförbund. Är också aktiv i Rädda Barnen. Har en dotter, född 2005, med måttlig IF och autism.