Hoppa till innehåll

Uppförandekod

Uppförandekoden handlar om hur vi som är engagerade i FUB ska bete oss som företrädare för FUB. Läs hela uppförandekoden i bilagan här nedanför.

FUB arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer ska kunna leva ett gott liv. Uppförandekoden gäller oss alla i FUB. Uppförandekoden förklarar hur vi ska bete oss.

Vem gäller det här?

I FUB finns både anställda och människor som jobbar utan att få pengar för det. Uppförandekoden gäller alla. Här nedanför står det om personer som arbetar för FUB. Då handlar det om alla som gör något, både som arbetar utan att få betalt och de som får betalt.

Känna till FUB:s mål

Alla som arbetar för FUB ska känna till och följa FUB:s stadgar och FUB:s värdegrund och mål.

Mänskliga rättigheter för alla

Vi ska bemöta andra och varandra med respekt.

Alla ska få vara med och att alla ska vara fria att vara sig själva.

Ingen får behandlas dåligt på grund av till exempel funktionsnedsättning, varifrån den kommer, hur den ser ut, religion, sexuell läggning, kön eller ålder.

Våld eller kränkningar får inte förekomma i FUB.

Den som märker att någon annan blir dåligt behandlad ska alltid tala om det för en chef eller ledare. Chefen eller ledaren ska genast ta tag i det.

Hur vi pratar

Vi ska alltid vara tydliga och det vi säger ska bygga på fakta.

När vi pratar med varandra och med andra, ska vi alltid försöka förstå och lära oss mer.

Tid och pengar

Alla som arbetar för FUB ska hjälpa till med att använda tid och pengar på bästa sätt, för att nå FUB:s mål.

Vi ska ta reda på fakta och kunskap innan vi bestämmer vad FUB ska göra.

Vi ska alltid vara öppna med vad FUB gör och hur FUB använder pengar.

Om någon misstänker att någon tar pengar från FUB eller gör något annat som verkar fel, så ska vi alltid undersöka det och göra något åt det.

FUB:s pengar kommer från medlemmar, staten och Postkodlotteriet och från gåvor. Vi ska alltid försöka hålla nere kostnaderna för saker, resor, hyra och annat.

Vi ska följa attestreglerna och resepolicyn.

Vi ska vara rädda om saker som tillhör FUB.

Motverka missbruk

I FUB tar vi hand om varandra. Om någon verkar dricka för mycket alkohol eller ta droger ska vi se till att den får hjälp.

Inte någon särskild partipolitik eller religion

FUB är inte lojala med något särskilt parti eller någon religion. Alla i FUB kan vara med i andra organisationer som vill olika saker, men vi kan inte vara aktiva i organisationer som jobbar direkt mot det FUB vill.

Tystnadsplikt och känslig information

Känslig information som någon berättar om ska vi inte berätta om för andra, eller använda till sin egen fördel.