FUB:s Arvsfondsprojekt

Pågående Arvsfondsprojekt

  • Min digitala livsplattform – Digi-JAG – En digital kognitiv tillgänglig lärmiljö

Projektet Digi-JAG startar i mars 2018. Projektet ska utveckla en digital miljö för att mötas, dela och ta emot information. Miljön ska vara enkel att använda för personer med måttlig utvecklingsstörning. I projektet blir det också en distanskurs för tolv personer med måttlig utvecklingsstörning på Mora folkhögskolaBegripsam, som kan mycket om hur personer med funktionsnedsättningar använder datorer, ska också vara med i projektet.

Följ arbetet med Digi-JAG på projektets webbplats.

  • Vi är med! – utveckling av en ny modell för ökad delaktighet och självständighet för vuxna med flerfunktionsnedsättning och omfattande utvecklingsstörning

Projektet Vi är med! startar i september 2018. I projektet Vi är med! ska vi under 3 år utveckla metoder för att öka delaktigheten för vuxna med flerfunktionsnedsättning. I projektet ska vi utveckla ett Vi är med!-metodpaket med tillhörande utbildningsmodell för en ökad kommunikation och delaktighet för gruppen. Konceptet är utformat så att det ska vara enkelt att använda metodpaketet och sprida det till professionen och anhöriga som möter personer med flerfunktionsnedsättning. Projektet drivs i samverkan med FUB, Sveriges Arbetsterapeuter,  DART – Kommunikation- och dataresurscenter och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Följ arbetet med Vi är med! på projektets webbplats.

Medsökande i Arvsfondsprojekt

Läs mer

Senast uppdaterad:
måndag 4 februari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se