FUB:s Arvsfondsprojekt

Pågående Arvsfondsprojekt

 

  • Mitt vuxenliv – Livskunskap

Arbetsnamnet på projektet var ”Mitt bästa jag”, men det heter nu ”Mitt vuxenliv – Livskunskap”

Projektet vill ge elever i gymnasiesärskolan kunskap om livet, för att kunna fatta informerade beslut om allt som hör till vuxenlivet. Projektet ska också ta fram ett digitalt och interaktivt material.

Materialet ska kunna användas i skolan och på fritiden av unga personer med intellektuell funktionsnedsättning och ska hjälpa ungdomarna att utforska hur deras liv kan se ut.

Genom materialet ska ungdomarna få möjlighet att fundera kring boende, ekonomi, relationer, arbete/sysselsättning, sina egna färdigheter och hur ett föräldraskap skulle kunna påverka livet.

Varför har vi startat det här projektet?

Om det saknas kunskap är det svårt att fatta beslut!

Oplanerade graviditeter är mycket vanligare för tjejer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. På gymnasiesärskolan på Högbergsskolan i Tierp har de oplanerade graviditeterna minskat avsevärt, när eleverna fick kunskap om vad det innebär att få barn.

Projektet är ett samarbete mellan FUB, SUF Kunskapscentrum i Uppsala, föreningen Begripsam och Axess Lab.

Projektet sker i nära samarbete med elever på flera gymnasiesärskolor, runt om i Sverige.

 

Projektledare är Ewa-Maj Rasmusson Säter, 070-281 86 17, ewa-maj@fub.se.

Pedagogiskt sakkunnig är Rose-Marie Säter, 070-291 88 74,  rose-marie.berglund@fub.se

Kommunikatör/koordinator är Anneli Utas, 073-535 66 84, anneli.utas@fub.se

 

 

  • Min digitala livsplattform – Digi-JAG – En digital kognitiv tillgänglig lärmiljö

Projektet Digi-JAG startar i mars 2018. Projektet ska utveckla en digital miljö för att mötas, dela och ta emot information. Miljön ska vara enkel att använda för personer med måttlig utvecklingsstörning. I projektet blir det också en distanskurs för tolv personer med måttlig utvecklingsstörning på Mora folkhögskolaBegripsam, som kan mycket om hur personer med funktionsnedsättningar använder datorer, ska också vara med i projektet.

Följ arbetet med Digi-JAG på projektets webbplats.

 

  • Vi är med! – utveckling av en ny modell för ökad delaktighet och självständighet för vuxna med flerfunktionsnedsättning och omfattande utvecklingsstörning

Projektet Vi är med! startar i september 2018. I projektet Vi är med! ska vi under 3 år utveckla metoder för att öka delaktigheten för vuxna med flerfunktionsnedsättning. I projektet ska vi utveckla ett Vi är med!-metodpaket med tillhörande utbildningsmodell för en ökad kommunikation och delaktighet för gruppen. Konceptet är utformat så att det ska vara enkelt att använda metodpaketet och sprida det till professionen och anhöriga som möter personer med flerfunktionsnedsättning. Projektet drivs i samverkan med FUB, Sveriges Arbetsterapeuter,  DART – Kommunikation- och dataresurscenter och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Följ arbetet med Vi är med! på projektets webbplats.

 

Medsökande i avslutade Arvsfondsprojekt

Läs mer

Senast uppdaterad:
onsdag 14 april 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se