FUB:s Arvsfondsprojekt

Pågående Arvsfondsprojekt

 

  • Mitt vuxenliv – livskunskap

Arbetsnamnet på projektet var ”Mitt bästa jag”. Men nu är det bestämt vad projektet ska heta: ”Mitt vuxenliv – Livskunskap”

Projektet ”Mitt vuxenliv” ska göra en kurs för gymnasiesärskolan om föräldraskap. Projektet ska också ta fram en utbildning på webben, om föräldraskap.

Materialet ska kunna användas i skolan och på fritiden av unga personer med intellektuell funktionsnedsättning som vill veta mer om hur det är att vara förälder.

Varför har vi startat det här projektet? Oplanerade graviditeter är mycket vanligare för tjejer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. På gymnasiesärskolan på Högbergsskolan i Tierp har de oplanerade graviditeterna minskat avsevärt, när eleverna fick veta vad det innebär att få barn.

Projektet är ett samarbete mellan FUB, SUF Kunskapscentrum i Uppsala, föreningen Begripsam och Axess Lab.

Sex gymnasiesärskolor runtom i landet kommer också vara med. Eleverna där ska vara med under hela tiden som kursmaterialet görs.

Projektledare är Ewa-Maj Rasmusson Säter, 08-508 866 56, 070-281 86 17, ewa-maj@fub.se.

 

  • Min digitala livsplattform – Digi-JAG – En digital kognitiv tillgänglig lärmiljö

Projektet Digi-JAG startar i mars 2018. Projektet ska utveckla en digital miljö för att mötas, dela och ta emot information. Miljön ska vara enkel att använda för personer med måttlig utvecklingsstörning. I projektet blir det också en distanskurs för tolv personer med måttlig utvecklingsstörning på Mora folkhögskolaBegripsam, som kan mycket om hur personer med funktionsnedsättningar använder datorer, ska också vara med i projektet.

Följ arbetet med Digi-JAG på projektets webbplats.

 

  • Vi är med! – utveckling av en ny modell för ökad delaktighet och självständighet för vuxna med flerfunktionsnedsättning och omfattande utvecklingsstörning

Projektet Vi är med! startar i september 2018. I projektet Vi är med! ska vi under 3 år utveckla metoder för att öka delaktigheten för vuxna med flerfunktionsnedsättning. I projektet ska vi utveckla ett Vi är med!-metodpaket med tillhörande utbildningsmodell för en ökad kommunikation och delaktighet för gruppen. Konceptet är utformat så att det ska vara enkelt att använda metodpaketet och sprida det till professionen och anhöriga som möter personer med flerfunktionsnedsättning. Projektet drivs i samverkan med FUB, Sveriges Arbetsterapeuter,  DART – Kommunikation- och dataresurscenter och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Följ arbetet med Vi är med! på projektets webbplats.

 

Medsökande i avslutade Arvsfondsprojekt

Läs mer

Senast uppdaterad:
tisdag 13 oktober 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se