Hoppa till innehåll

Forskningsstiftelsen ALA

Forskningsstiftelsen ALA grundades av FUB 1964 och bidrog under många år till forskningen kring personer med intellektuell funktionsnedsättning, projekt och litteratur. Under 2022 avslutades ALA. Riksförbundet FUB fortsätter att samarbeta med forskare och hanterar det material som fortfarande finns kvar.

ALA betyder ”vinge” på latin, men stod också för Anpassning till Liv och Arbete. Det första ALA gjorde vara att starta en gruppbostad, en daglig verksamhet och forskningsprojekt kring dessa.

ALA tog fram ett stort antal rapporter, böcker och skrifter som handlar om den psykologiska, sociologiska och pedagogiska forskning kring intellektuell funktionsnedsättning som bedrivits inom ALA:s verksamhet. Olika studiematerial har också tagits fram inom ALA:s utvecklingsprojekt.

Material från ALA finns fortfarande att beställa, det görs via FUB:s webbshop. (Observera att FUB inte tar emot beställningar via mejl).