Om Stiftelsen ALA

Välkommen till Stiftelsen ALA!

ALA står för Anpassning till Liv och Arbete. Riksförbundet FUB grundade stiftelsen 1964.

ALA bestod ursprungligen av en gruppbostad, en daglig verksamhet och forskningsprojekt.

ALA, som betyder ”vinge” på latin, bedrev en forskningsverksamhet i många decennier, men sedan 2006 driver stiftelsen utvecklingsprojekt i nära samarbete med Riksförbundet FUB.

ALA har tagit fram ett stor antal rapporter, böcker och skrifter som handlar om den psykologiska, sociologiska och pedagogiska forskning kring utvecklingsstörning som tidigare bedrivits inom ALA:s verksamhet. Olika studiematerial har också tagits fram inom ALA:s utvecklingsprojekt. Allt material kan beställas under länken ”Beställningsmaterial”

ALA:s styrelse


Ordförande Kerstin Tegnér
FUB Hallands Län, ordförande

ALA_GH_2016
Vice ordförande Gunnar Halin
FUB Boden, Socialnämnden Boden

ALA_GI_2016

Ledamot Gert Iwarsson
Riksförbundet FUB:s förbundsstyrelse, ledamot

Karin Jöreskog Stiftelsen ALA

Ledamot Karin Jöreskog
Föreståndare, Centrum för forskning om funktionshinder
FoU stöd, Region Uppsala

Jenny Wilder, Stiftelsen ALA

Ledamot Jenny Wilder
Docent i specialpedagogik
Specialpedagogiska institutionen
Stockholms universitet

Bilagor

Senast uppdaterad:
onsdag 3 juli 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
FUB:s medlemstidning Unik. I varje tidning finns en till tidning - den lättlästa delen.Nyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se