Stöd oss som företag

Kort om Riksförbundet FUB

Vi är en organisation som funnits sedan 1956 och som arbetar för att barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB är en ideell intresseförening som är politiskt och religiöst obunden. Vi är medlem i Funktionsrätt Sverige och ingår även i Inclusion Europe, som är en europeisk sammanslutning av olika handikappförbund. Vi är också medlem i organisationen My Right och med i olika internationella projekt samt i det nordiska samarbetet genom Nordiska Samarbetsrådet (NSR).

För att uppnå förbättringar bedriver FUB ett intressepolitiskt påverkansarbete som kan anta många former.  FUB bevakar personer med utvecklingsstörnings intressen i kommuner, landsting, riksdag och hos myndigheter inom olika samhällsområden. FUB skapar också mötesplatser genom till exempel möten, evenemang, danser och läger. FUB sprider dessutom information till egna medlemmar och till allmänheten. FUB har ca 25 000 medlemmar och 150 lokalavdelningar spridda runt om i landet.

Vill ni göra en insats och stödja vårt arbete? Det finns många olika sätt för företag att hjälpa till. Kontakta Pia Sandberg på 08 – 508 866 41 eller mejla till pia.sandberg@fub.se.

Under bilagor finns vår insamlings- och sponsringspolicy

Läs mer

Senast uppdaterad:
fredag 25 september 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se