Att tänka på när du skriver testamente

Några saker ska finnas med för att testamentet ska vara giltig. Andra saker är bra att tänka på för tydlighetens skull:

  • Testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av dig själv med namn, ort och datum. Skriv namnförtydliganden och personnummer, 12 siffror. Skriv under på sista sidan och signera på övriga sidor ifall testamentet är på mer än en sida (numrera gärna sidorna).
  • Din namnteckning ska bevittnas av två vittnen. De behöver inte se vad som står i testamentet, men de ska veta att de bevittnar ett testamente och båda ska vara där när du skriver under och själva skriva under vid samma tillfälle. Vittnena ska vara över 15 år och vara vid full psykisk hälsa. De intygar att du förstår innebörden i det du gör och inte är satt under tvång eller påverkan. Vittnena får inte ärva dig och får inte vara släkt med dig. De får inte heller vara gift med någon som är släkt med dig eller ska ärva dig.
  • Du måste normalt ha fyllt 18 år när du skriver testamente. Undantag är om du är eller har varit gift. Den som fyllt 16 år kan testamentera kapital, fast egendom och lösöre som hen själv förfogar över.
  • Består ditt testamente av flera sidor kan det vara bra om varje sida numreras och det totala antalet sidor framgår.
  • Kom ihåg organisationsnummer för den eller de organisationer du skriver in i testamentet. (FUB:s organisationsnummer är 802006 – 1704.)
  • Organisationer eller personer du vill ska ärva dig behöver ingen kopia på testamentet. Men om du vill berätta för oss att vi finns med i ditt testamente får vi chansen att säga tack!
  • Förvara ett testamente i ett bankfack, hos Fonus eller Familjens Jurist. Det behövs inte för att det ska var giltigt men på det sättet skyddar du testamentet; det kommer inte brinna upp och ingen kan förstöra det. Det kan också vara bra att ha en kopia av testamentet hemma med en anvisning om var originalet finns.

För att underlätta för dig har vi gjort en mall för testamente som finns på denna sida med råd om att ge testamentsgåvor till FUB.

Senast uppdaterad:
torsdag 16 januari 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se